Obchody roku Ludwika Zamenhofa na Litwie

9 sierpnia 2017 roku Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Litewskim Komitetem ds. UNESCO oraz Litewskim Związkiem Esperantystów zainaugurują obchody Roku Ludwika Zamenhofa na Litwie. W tym dniu w Wilnie odbędzie się otwarcie wystawy z okazji 100. Rocznicy śmierci twórcy języka esperanto, związanego także z Litwą.

zw.lt
Obchody roku Ludwika Zamenhofa na Litwie

Materiały prasowe

Rok 2017 został ogłoszony przez UNESCO rokiem Ludwika Zamenhofa. W roku 2014 polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisało język esperanto na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultury. Wbrew pozorom, ten XIX-wieczny genialny lingwistyczny wynalazek Zamenhofa jest nadal żywy. Esperanto jest dziś w pełni rozwiniętym językiem, którego używają tysiące użytkowników na całym świecie. Wydawane są książki, czasopisma.

LUDWIK ŁAZARZ ZAMENHOF urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku, mieście znajdującym się wówczas na terenach zaboru rosyjskiego. Miasto stanowiło wtedy wielonarodowościowy tygiel złożony z Polaków, Rosjan, Żydów i Niemców. Już w wieku 10 lat Zamenhof napisał dramat „Wieża Babel czyli tragedia białostocka”. Ten tytuł pokazuje, że niełatwo żyło się tam poszczególnym nacjom z uwagi, m. in. na problemy językowe. Dlatego Zamenhof już w szkole zajął się nauką języków, ale jednocześnie nurtowała go myśl o stworzeniu wspólnego języka, który – jego zdaniem – pomógłby rozwiązać wiele problemów w środowiskach wielonarodowych. Międzynarodowy język miał dawać możliwość porozumiewania się i zapobiegać konfliktom, miał się przyczynić do pojednania narodów.

Z wykształcenia Zamenhof był okulistą. W 1885 r. rozpoczął praktykę lekarską w Wiejsiejach (lit. Veisiejai). Tu też zebrał materiał do wydania podręcznika do nauki stworzonego przez siebie języka. Zamenhofowi udało się opublikować swój podręcznik dopiero w roku 1887, dzięki znajomości ze swoją przyszłą żoną, pochodzącą z Kowna Klarą Silbernik, której ojciec, Aleksander sfinansował książkę Zamenhofa. Podpisywał się pseudonimem – Dr. Esperanto, co oznaczało „mającego nadzieję doktora”. Słowo to z czasem przyjęło się jako nazwa języka. Jego twórca zrzekł się wszelkich należnych mu praw, pragnąc, aby język trwał, rozwijał się i należał do wszystkich ludzi.

W 1905 roku we Francji odbył się pierwszy Światowy Kongres Esperanto, podczas którego Zamenhof został uhonorowany Orderem Legii Honorowej i na jego cześć podświetlono Wieżę Eiffla. Zainicjonowany przez Ludwika Zamenhofa ruch esperancki szybko się rozprzestrzenił a język został uznany przez wiele autorytetów intelektualnych ówczesnego świata.

Imieniem Ludwika Zamenhofa i esperanto nazwano ponad 1600 obiektów znajdujących się na wszystkich kontynentach świata, a nawet w kosmosie. W latach 1954 r., 1985 r. i 2015 r. Zgromadzenie Ogólne UNESCO trzykrotnie przyjęło rezolucję wyrażającą uznanie dla osiągnięć Zamenhofa na rzecz zbliżania do siebie narodów świata. W czasie II wojny światowej w Zamenhof i cała jego rodzina, w tym troje dzieci zginęli w Warszawskim Getcie.

Wystawa „Zamenhof. Twórca języka esperanto”

Prezentowana przez Instytut Polski w Wilnie wystawa, przygotowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, prezentuje sylwetkę Ludwika Zamenhofa, jego rodzinę, życie w Białymstoku, narodziny języka esperanto oraz jego rosnącą popularność. Ukazuje także przykłady światowej literatury w tym języku i przedstawia zasłużonych esperantystów. Zachęca także do nauki tego języka.

Uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Ludwikowi Zamenhofowi odbędzie się w dniu 9 sierpnia o godz. 17.30 w Galerii Litewskiego Komitetu UNESCO przy ul Św. Jana 11 w Wilnie. Wystawa czynna będzie w Wilnie do 19 września 2017 r. We wrześniu odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży z języka esperanto. Następnie od 25 września wystawa będzie eksponowana w Kownie w Bibliotece Publicznej (Radastų g. 2).

Wstęp wolny.

PODCASTY I GALERIE