Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama” w Wilnie

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej zaprasza na obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama” , które odbędą się w dniach 8-10 lipca w Wilnie.

zw.lt
Obchody 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama” w Wilnie

Fot. Joanna Bożerodska

Program obchodów

Dzień I Obchodów – sobota 8 lipiec 2017 r.
godz. 10:00 – Msza Św. w Kościele Św. Teresy i modlitwa w kaplicy w Ostrej Bramie
z łaskami słynącym obrazem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia – wspólna modlitwa za dusze żołnierzy Armii Krajowej z okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych podczas zdobywania Wilna.

godz. 12:30 – Główna Uroczystość poświęcona pamięci Powstaniu Wileńskiemu na cmentarzu „Na Rossie” z udziałem przedstawicieli władz RP.

godz. 17:00 – Koncert Patriotyczny w Domu Kultury Polskiej z udziałem chórów kresowych z Białorusi i Litwy

Dzień II Obchodów – niedziela 9 lipca 2017 r.

godz. 10:00 – złożenie przez środowiska kombatanckie oraz zaproszonych gości wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem w Boguszach, gdzie 17 lipca 1944 roku doszło do rozbrajania poszczególnych oddziałów.

godz. 12:00 złożenie wiązanek i zapalenie zniczy w Kalwarii Wileńskiej.

godz. 17:00 Msza Św. w Kolonii Wileńskiej, a następnie złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na grobach poległych żołnierzy AK w szturmie na Wilno przez młodzież z Polski i Litwy.

Dzień III Obchodów – poniedziałek 10 lipca 2017 r.

godz. 9:30 modlitwa w Ponarach a następnie złożenie hołdu pamięci i zapalenie zniczy pomordowanym kilku tysiącom Polaków oraz ponad 80 tysięcy obywateli narodowości żydowskiej i pochodzenia innych narodowości przez okupanta niemieckiego.

PODCASTY I GALERIE