Nagroda IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” – zgłoszenia kandydatów do 22 marca 2020

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza osoby, instytucje i organizacje społeczne do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.

zw.lt
Nagroda IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” – zgłoszenia kandydatów do 22 marca 2020

Fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawana jest za wybitne dokonania na polu upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Nagrodę otrzymuje osoba, instytucja lub organizacja społeczna. Od 2012 r. jedno z pięciu wyróżnień może zostać przyznane pośmiertnie, co pozwala wyrazić wdzięczność i uznanie także tym osobom, które nie mogły ich doświadczyć za życia. Wyróżnienie ma charakter honorowy, a jego laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

W roku 2020 Nagroda zostanie przyznana po raz dziewiętnasty. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania kandydatur poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online dostępnego poniżej. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 marca 2020 r.

Zgłaszający jest zobowiązany razem z wnioskiem przesłać na adres [email protected] podpisaną przez kandydata zgodę na przetwarzanie danych (dokumenty te dostępne są do pobrania na stronie formularza zgłoszeniowego).

W gronie wyróżnionych tytułem Kustosza Pamięci Narodowej znajdują się min. Tomasz Strzembosz (2002), Władysław Bartoszewski (2004), Zofia i Zbigniew Romaszewscy (2006), Zofia i Andrzej Pileccy (2015), Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski (2019), a także Komitet Katyński (2010), Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach poległych 16 grudnia 1981 r. (2011), Stowarzyszenie „Memoriał” (2012) i Polskie Muzeum w Rapperswilu (2015). Pełna lista laureatów znajduje się w zakładce Konkursy i Nagrody / Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej.

Szczegółowych informacji udzielają:

Piotr Sieczkowski, tel.: (22) 581 85 53
Anna Bocian, tel.: (22) 581 87 28

e-mail: [email protected]

źródło: ipn.gov.pl

PODCASTY I GALERIE