„Muzyka religijna Stanisława Moniuszki” w Kościele św. Ducha

"Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na ten niepowtarzalny koncert. Jesteśmy przekonani, że utwory wypełniające jego program zabrzmią w sposób szczególny w kończącym się Roku Moniuszkowskim" - pisze dr hab. Honorata Cybula, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

„Muzyka religijna Stanisława Moniuszki” w Kościele św. Ducha

W niedzielę, 8 grudnia 2019 roku, o 13.30 w kościele Św. Ducha w Wilnie odbędzie się koncert „Muzyka religijna Stanisława Moniuszki”. Jego program wypełnią: wykonana liturgicznie (zgodnie z przeznaczeniem) Msza a-moll Stanisława Moniuszki  na sopran, alt, chór żeński i organy oraz  pieśni religijne.  Wykonawcami koncertu będą: Hanna Zajączkiewicz – sopran, Donata Zuliani – alt, chór złożony z chórzystek zespołu: „Melodia” (dyr. Janina Stupienko) i zespołu „Barwy podwileńskie” ( dyr. Liucyna Wolk) i chóru warsztatowego oraz Michał Kopyciński – organy.  Całość poprowadzi Honorata Cybula.

Inicjatorem tego wydarzenia artystycznego jest Instytut Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizacja koncertu jest wynikiem współpracy pracowników Instytutu z lokalnymi zespołami. 

PODCASTY I GALERIE