Muzyczne lato w Jaszunach

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego i Litewska Filharmonia Narodowa zapraszają na festiwal „Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach” 2018 .

zw.lt
Muzyczne lato w Jaszunach

Fot. Roman Niedźwiecki

Koncerty będą odbywały się w każdą niedzielę od 1 lipca do 19 siepnia 2018 r.

Podczas uroczystego otwarcia festiwalu 1 lipca o godz. 15 zagra Orkiestra Wojska Litewskiego pod batutą Egidijusa Ališauskasa.

PODCASTY I GALERIE