Multimedialna wystawa o historii Krakowa w Trokach

Trockie Muzeum Historyczne, Muzeum Historyczne miasta Krakowa oraz Instytut Polski w Wilnie zapraszają na otwarcie multimedialnej wystawy „Cracovia. 3D – przestrzeń miejska Krakowa w okresie funkcjonowania prawa Magdeburskiego”.

zw.lt
Multimedialna wystawa o historii Krakowa w Trokach

Wystawa przedstawia 500-letni okres historii miasta Krakowa: od połowy XIII wieku, kiedy to książę Bolesław V Wstydliwy ogłosił akt lokacji Krakowa na prawie magdeburskim, do czasu uchwalenia przez Sejm Czteroletni Prawa o miastach, które pod koniec XVIII wieku położyło kres funkcjonowaniu prawa niemieckiego w Polsce.

Zwiedzając wystawę możemy zapoznać się z aspektami życia w mieście prawa magdeburskiego, takimi jak:  rozwój układu przestrzennego aglomeracji krakowskiej, miejska organizacja samorządowa i sądownicza, rzemiosłem, strukturą cechową zawodów oraz handlem o zasięgu europejskim. Poznamy siedziby kupców i mieszczan, dowiemy się, jak zmieniał się system obronny miasta.

Na wystawie przedstawiono także wyniki prac zespołu ekspertów, który wykorzystując najnowsze badania naukowe i obecne możliwości techniczne, odtworzył wygląd aglomeracji krakowskiej z okresu największej świetności miasta w połowie XVII wieku oraz ukazał przemiany urbanistyczne Rynku krakowskiego od czasów przedlokacyjnych po drugą połowę XVIII wieku.

Efektem pracy ekspertów są komputerowe wizualizacje uzyskane za pomocą techniki trójwymiarowego modelowania oraz wykonane na ich podstawie modele fizyczne. Historyczne rekonstrukcje zestawiono z dawnymi rycinami oraz ze współczesnymi fotografiami Krakowa, aby uzmysłowić zwiedzającemu skalę zmian, które zachodziły na przestrzeni czasu w topografii całego miasta. Oprawę multimedialną stanową filmy: „Cracovia. Origo”, „Cracovia A.D. 1650” oraz „Kraków. Dziś”.

Kuratorem wystawy po stronie polskiej jest Piotr Opaliński z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a po stronie litewskiej Senulienė z Trockiego Muzeum Historycznego.

Patronat honorowy nad wystawą objęło Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej, partnerem projektu jest Instytut Polski w Wilnie.

Uroczyste otwarcie wystawy „Cracovia. 3D – przestrzeń miejska Krakowa w okresie funkcjonowania prawa Magdeburskiego” w dniu 18 sierpnia o godz. 16.00 w Trockim Muzeum Historycznym. Wystawa potrwa do 31 października 2017 r.

PODCASTY I GALERIE