Międzynarodowa konferencja poświęcona Tatarom Litwy

27-28 czerwca na Wydziale Filologii Uniwersytetu Wileńskiego aud. V. Krėvė (ul. Universiteto 5, Wilno) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Tatarzy-muzułmanie Wielkiego Księstwa litewskiego: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (620 lat Tatarów w historii, religii i kulturze Białorusi, Litwy i Polski)

zw.lt
Międzynarodowa konferencja poświęcona Tatarom Litwy

Fot. BNS/Lukas Balandis

W 2017 r. Tatarzy obchodzą 620. rocznicę przybycia na Litwę. Z tej okazji, na Uniwersytecie Wileńskim odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem specjalistów z Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Turcji. Ma ona na celu przedstawienie znaczenia Tatarów w historii, religii i kulturze ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Wstęp wolny

Organizatorzy: Centrum Badań Kitabistycznych UMK, Instytut Języka Litewskiego, Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Centralna Naukowa Biblioteka Akademii Nauk Białorusi, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wileński; partner: Instytut Polski w Wilnie

PODCASTY I GALERIE