„Macierz Szkolna” zaprasza do udziału w konkursie „Czy znam historię Polski?”

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” zaprasza uczniów klas 9-11 szkół polskich na Litwie do udziału w tradycyjnym konkursie „Czy znam historię Polski?”, który jest poświęcony 100-leciu Bitwy Warszawskiej i który w czasie panującej pandemii i zdalnego nauczania, przebiegnie w trybie on-line.

„Macierz Szkolna” zaprasza do  udziału w konkursie „Czy znam historię Polski?”

Fot. Roman Niedźwiecki

Warunkiem udziału jest przygotowanie samodzielnej rozprawki na jeden z podanych niżej tematów:

1. Bitwa Warszawska. Podaj argumenty, uzasadniające określenie wydarzenia mianem „Cudu nad Wisłą”.

2. Jedna bitwa – dwie nazwy? Bitwa pod Radzyminem a Bitwa Warszawska w opinii historyków.

3. Bitwa nad Wkrą i kontruderzenie znad Wieprza – dwie operacje wojskowe i ich znaczenie w przełomowym dla bitwy momencie. Podobieństwa i różnice.

4.  Najważniejsze epizody/zdarzenia Bitwy Warszawskiej i ich wpływ na historyczne zwycięstwo Polaków.

5. „Uszczęśliwienie” Europy w wydaniu bolszewickim. Znaczenie „Cudu nad Wisłą” dla Europy Zachodniej.

6. Bitwa Warszawska – 18. decydująca bitwa w dziejach świata wg Lorda Edgara Vincenta d’Abernona, brytyjskiego polityka, dyplomaty, pisarza. Uzasadnij słuszność tego twierdzenia.

7. Bitwa Warszawska w ocenie rządów Litwy i Polski na przestrzeni 100 lat. Podaj fakty i podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat.

Objętość pracy pisemnej powinna wynosić nie więcej niż 1 stronę znormalizowanego druku komputerowego (czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość 12, pojedyncza interlinia).

Szkoła może zgłosić do udziału maksymalnie 2 uczniów.

Prace należy przesłać do 5 czerwca br. na adres Polskiej Macierzy Szkolnej: macierzszkolna@interia.pl

Komisja konkursowa oceni nadesłane prace. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej „Macierzy Szkolnej”. Uczestnikom zostaną przekazane dyplomy, zaś autorom wyróżnionych prac nagrody rzeczowe.

PODCASTY I GALERIE