Lekcje przeszłości. Spotkanie z Barbarą Jundo-Kaliszewską i Janem Sienkiewiczem

W najbliższą niedzielę (28 kwietnia) o godz. 16.00 w Starostwie w Ejszyszkach odbędzie się spotkanie dotyczące książki dr Barbary Jundo-Kaliszewskiej „Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie”.

zw.lt
Lekcje przeszłości. Spotkanie z Barbarą Jundo-Kaliszewską i Janem Sienkiewiczem

W przededniu rozpadu Związku Radzieckiego zamieszkująca tereny Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej mniejszość polska – obok większości litewskiej – podjęła walkę o swoje prawa narodowe. 

W jaki sposób pamięć i polityka historyczna zdeterminowały relacje narodu tytularnego i mniejszości polskiej na Litwie na przełomie lat 80. i 90. XX wieku? Jakie błędy popełniono na drodze do porozumienia pomiędzy tytularną większością litewską i lokalnymi Polakami? A także o tym, czy działania mniejszości polskiej były inspirowane przez Moskwę i jaką rolę w tym sporze odegrała Warszawa – rozmawiać będą autorka książki dr Barbara Jundo-Kaliszewska i pierwszy prezes Związku Polaków na Litwie Jan Sienkiewicz.Rozmowę poprowadzi: Antoni Radczenko.Można powiedzieć prawdę i wyciągnąć z niej lekcję. T. Snyder

Lekcje przeszłości. Spotkanie z dr Barbarą Jundo-Kaliszewską

PODCASTY I GALERIE