„Krzyk i liryka” Szermańskiego w DKP

31 maja o godz. 17 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Waldemara Szermańskiego "Krzyk i liryka".

zw.lt
„Krzyk i liryka” Szermańskiego w DKP

Fot. polskidom.lt

Waldemar Marek Szermański uprawia twórczość plastyczną w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku. W sztuce interesuje go wyłącznie indywidualny język wypowiedzi twórczej, dlatego długo szukał znaków plastycznych jednoznacznie kojarzących się z jego pracami. Znawcy tematu wypowiadając się o jego twórczości na pierwszym miejscu wymieniają jego własny i niepowtarzalny styl i oryginalność.

Szermański urodził się w 1957 roku w Bystrej Śląskiej koło Bielska-Białej. Ponieważ część jego znajomych zwraca się do niego imieniem Waldemar (metrykalnym), a część Marek, używa obydwu.

Jako chłopiec podpatrywał przygotowywanie spektakli, m.in. dekoracji, rekwizytów, kostiumów w pracowniach Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej, gdzie jego matka, Władysława prowadziła pracownię lalkarską. Zetknął się wówczas z wybitnymi osobowościami twórczymi, w tym z Jerzym Nowosielskim, który do dzisiaj jest dla W.M.Szermańskiego jednym z najważniejszych źródeł inspiracji.

Edukację zdobywał w Studium Reklamy w Katowicach i Studium Metodyczno-Przedmiotowym katowickiego oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie na kierunku wychowanie plastyczne.
Zafascynowany życiem i twórczością Amadea Modiglianiego zawędrował na paryski Montparnasse,gdzie uczestniczył w zajęciach szkoły będącej kontynuacją słynnej Akademii Colarossiego.

W.M.Szermański uprawia twórczość plastyczną w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku. W sztuce interesuje go wyłącznie indywidualny język wypowiedzi twórczej,dlatego długo szukał znaków plastycznych jednoznacznie kojarzących się z jego pracami. Znawcy tematu wypowiadając się o jego twórczości na pierwszym miejscu wymieniają jego własny i niepowtarzalny styl i oryginalność.
Wśród inspiracji twórczych, poza J.Nowosielskim, wymienia takich mistrzów jak Kiejstut Bereźnicki, Stanisław Fijałkowski, Eugeniusz Markowski oraz Georges Rouault ,Chaim Soutine, Adolph Gottlieb.

Miejsca pracy zawodowej wybierał zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i postawą życiową. A wśród instytucji w których był zatrudniony były: Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum, Teatr.
Przez wiele lat był nauczycielem szkół w Katowicach i Pawłowicach,gdzie prowadził zajęcia przedmiotowe z plastyki oraz był animatorem szkolnych kół plastycznych i teatralnych.

Poza sztukami plastycznymi W.M.Szermański interesuje się literaturą, oryginalną muzyką, antropologią góralszczyzny karpackiej, kynologią, jest także”zapalonym” kibicem sportowym.

Swoje prace prezentował na wystawach zbiorowych i indywidualnych.

Wystawy indywidualne:

Klub Nauczyciela w Bielsku-Białej (1993)
Galerie im Hoff w Bonn, Niemcy (1994)
Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej(1995)
Katolickie Towarzystwo Kulturalne w Bielsku-Białej (1996)
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie(1996)
Beskidzka Galeria Sztuki w Szczyrku (1996)
Galeria Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie (1998)
Muzeum Parafialne im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie(1999)
Muzeum Śląskie w Katowicach (2006)
Muzeum Etnograficzne-Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu (2007)
Muzeum Ślężańskie w Sobótce (2007)
Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu (2008)
Muzeum Miejskie w Żywcu—Stary Zamek (2009)
Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle (2010)
Muzeum Galerie Falkensee w Falkensse, Niemcy (2013)
Marie Gnaden—-Kościol Katolicki w Berlinie–Hermsdorfie, Niemcy (2013)
Galeria Sztuki w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Bialej (2015)

PODCASTY I GALERIE