„Kresowe rezydencje. Zamki, pałace, dwory.” w Jaszunach

18 kwietnia o godz. 14.00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach odbędzie się kolejne już spotkanie poświęcone tradycji ziemiańskiej dawnych ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na prezentację książki „Kresowe rezydencje. Zamki Pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP” zapraszają Instytut Polski w Wilnie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie.

zw.lt
„Kresowe rezydencje. Zamki, pałace, dwory.” w Jaszunach

Album „Kresowe rezydencje” – to publikacja przygotowana i wydana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, który od wielu lat bada najdramatyczniejszy okres dziejów północno-wschodnich terenów II Rzeczypospolitej. Celem projektu jest zachowanie w pamięci zbiorowej obrazu świata, którego już nie ma. Świata różnorodnego etnicznie i kulturowo, pełnego postaw patriotycznych – prezentowanych przez miejscowe społeczności, jakby wyjęte z Sienkiewiczowskiej Trylogii. Odszedł on bezpowrotnie na skutek kataklizmów wieku XX, pozostawiając wielu z bolesną tęsknotą i żalem wywołanym niesprawiedliwym wyrokiem historii. Projekt ukazuje materialne świadectwa przeszłości – rezydencje – to one w największym stopniu tworzyły historyczny krajobraz. Były pomostem między tradycją konkretnych rodzin, ziem i regionów a literaturą i sztuką.

W spotkaniu weźmie udział autor książki Grzegorz Rąkowski oraz dr Kazimierz Krajewski z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy opowiedzą o kulisach powstania albumu.

Grzegorz Rąkowski
Opisał Polskę mniej znaną, a dla tysięcy miłośników dawnych ziem Rzeczypospolitej oraz przewodników i pilotów po wielkim kresowym obszarze stał się prawdziwym guru, bowiem jego książki zawierają niezwykle rzetelne informacje, dokładne opisy, ciekawostki historyczne i przyrodnicze. Liczne wyjazdy na Wileńszczyznę, Polesie, Podole, Ziemię Lwowską i Wołyń zaowocowały artykułami, opowieściami i przewodnikami. Zawodowo, jako biolog (doktor nauk przyrodniczych), zajmuje się obszarami chronionymi i współpracą międzynarodową w zakresie ochrony przyrody w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. Jest redaktorem i współredaktorem publikacji o obszarach chronionych w Polsce („Parki krajobrazowe w Polsce”, „Rezerwaty przyrody w Polsce”, „Parki narodowe w Polsce”). Na swoim koncie Grzegorz Rąkowski ma również przewodniki, od wydanego w 2005 roku „Wołynia”, poprzez „Podole” i „Ziemię Lwowską”, „Lwów” aż po dwuczęściowe „Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie”.

Kazimierz Krajewski (ur. 1955) – historyk warszawskiego IPN, znawca dwudziestowiecznej historii Polski, specjalizujący się w dziejach polskich Kresów Północno-Wschodnich w okresie II wojny światowej i stalinizmu. Główny specjalista Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. W 1997 otrzymał Nagrodę Krajową „Przeglądu Wschodniego”, w 2010 nagrodę im. Jerzego Śląskiego przyznawaną przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, w 2015 był nominowany do Nagrody Historycznej Identitas, został laureatem nagrody historycznej prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego, laureatem nagrody „Źródło” VII Festiwalu Filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, a także laureatem nagrody jury w konkursie Książka Historyczna Roku, za najlepszą książkę naukową poświęconą dziejom Polski i Polaków w XX wieku. W 2009 za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podczas prezentacji będzie możliwość nabycia ww. publikacji (ilość sprzedawanych egzemplarzy ograniczona). Spotkanie w języku polskim. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie, Instytut Polski w Wilnie, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, Pałac Balińskich w Jaszunach

PODCASTY I GALERIE