Kosmos-Ziemia-Człowiek-Wieczór Futurystyczny w Rudominie

Poeci z Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich oraz z Nowej Awangardy Wileńskiej przybliżą gwiezdne motywy z własnej twórczości w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca 18 listopada o 10:00 w dużej sali.

zw.lt
Kosmos-Ziemia-Człowiek-Wieczór Futurystyczny w Rudominie

Fot. Jurgis Sinkevičius

Kosmos w poezji zaistniał nie tak dawno, dopiero w połowie XX wieku. Pragnienie oderwania się od Ziemi i zachwyt nad nieboskłonem pozostawiły swój ślad w twórczości Gałczyńskiego, Gombrowicza, Słonimskiego i wielu innych.

Człowiek XXI wieku szykuje się do lotu w Kosmos i czuje się jego częścią, słyszy harmonię gwiazd: „W bezmiarze Wszechświata istnieją setki planet, ale to tylko jedna z planet jest dla nas najważniejsza – Ziemia”.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

PODCASTY I GALERIE