Konkurs Polish lt.wikipedia

Ambasada RP w Wilnie organizuje konkurs dot. wpisów o Polsce w litewskiej Wikipedii. Celem konkursu jest powiększenie zasobu haseł związanych w Polską na litewskiej Wikipedii tj. stworzenie nowych i uzupełnienie istniejących artykułów.

zw.lt
Konkurs Polish lt.wikipedia

Fot. PAP/EPA / BORIS ROESSLER

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
1) kategoria dotycząca 3 ważnych rocznic hucznie obchodzonych w Polsce w roku 2014 – 25. rocznicy wolności, 15. Rocznicy wstąpienia do NATO oraz 10. rocznicy wstąpienia do UE.
2) kategoria ogólne (bez ograniczeń, jedynym kryterium będzie tematyka związana z Polską) na najlepszy/największej ilości artykułów związanych z Polską, opublikowany na litewskich stronach Wikipedii.

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie stworzyć i/lub uzupełnić i/lub przetłumaczyć na język litewski artykuły dotyczące Polski. Hasła zgłaszane do konkursu będą musiały być bezpośrednio związane z Polską, np. dotyczyć znanych Polaków, polskiej kultury, nauki, tradycji, historii etc. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która w największym stopniu przyczyni się do rozwoju haseł związanych w Polską na Wikipedii – przede wszystkim pod względem merytorycznym, w mniejszym stopniu, ale też brany będzie pod uwagę wkład objętościowy.

Konkurs POLISH LT.WIKIPEDIA
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Ambasada RP w Wilnie.
2. Celem konkursu jest stworzenie nowych i uzupełnienie istniejących artykułów dotyczących Polski w litewskiej Wikipedii.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie do konkursu i przesłanie linków do stworzonych i/lub uzupełnionych i/lub przetłumaczonych przez siebie artykułów wraz z nazwą użytkownika i adresem pocztowym na adres e-mailowy [email protected] (w tytule „Konkurs – Wikipedia) do dnia 31 października br. (włącznie).
4. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie posługujące się biegle językiem litewskim. Dopuszczana jest praca w dwuosobowych zespołach.
5. Konkurs odbędzie się w okresie 15 września – 14 listopada 2014 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty zamkniecia konkursu na stronie internetowej Ambasady RP w Wilnie http://www.wilno.msz.gov.pl/lt/wilno_lt_a_18
6. Do konkursu można zgłaszać: nowo utworzone hasła, uzupełnione i/lub poprawione hasła wcześniej istniejące, rozbudowane zalążki artykułów oraz tłumaczenie haseł z innych wersji językowych Wikipedii.
7. Hasła zgłaszane do konkursu muszą być bezpośrednio związane z Polską, np. dotyczyć znanych Polaków, polskiej kultury, nauki, tradycji, historii etc. Ambasada RP w Wilnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia haseł niezwiązanych, lub związanych w minimalnym stopniu z Polską.
8. Artykuły zgłaszane do konkursu muszą być napisane zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wikipedii, w szczególności:
– być udostępniane zgodnie z licencjami Creative Commons,
– być weryfikowalne,
– być bezstronne i przedstawiać wszystkie punkty widzenia.
9. Pod uwagę będą brane jedynie artykuły edytowane z kont zgłoszonych do udziału w konkursie.
10. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która w największym stopniu przyczyni się do rozwoju haseł związanych w Polską na litewskiej Wikipedii tj. stworzy najwięcej nowych artykułów i/lub w istotny sposób rozwinie artykuły już istniejące.
11. Ambasada RP w Wilnie zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród za szczególnie starannie opracowane hasła.
12. W ocenie zgłoszeń brane pod uwagę będą zarówno treść artykułów jak i ich forma, która musi być zgodna z zaleceniami formatowania haseł na Wikipedii, bez błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych.
13. Główną nagrodą w konkursie (w obu kategoriach) jest wycieczka dla dwóch osób na jeden weekend do Warszawy, Krakowa lub Gdańska, która obejmuje przelot samolotem i zakwaterowanie w hotelu. Zwycięzcy obu kategorii konkursowych w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wyników konkursu będą zobligowani do zgłoszenia danych osób podróżujących i dogodnych dla siebie terminów przelotów, abyśmy mogli zakupić bilety lotnicze i zarezerwować hotel (dla dwóch osób na dwie noce w okresie weekendu (od piątku do niedzieli), ze śniadaniem).
14. Dodatkowe nagrody stanowią: za II miejsce tablet; za III miejsce – książki i albumy o Polsce, płyty CD z polską muzyką.
15. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.

PODCASTY I GALERIE