Konkurs piosenki do słów Agnieszki Osieckiej

Związek Polaków na Litwie – jego Wileński Oddział Miejski – po raz pierwszy na Litwie organizuje konkurs piosenki do słów Agnieszki Osieckiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników śpiewania do wzięcia udziału w konkursie, który ma szansę stać się kolejną tradycyjną imprezą kulturalną na Wileńszczyźnie, promującą i popularyzującą polskie piosenki.

zw.lt
Konkurs piosenki do słów Agnieszki Osieckiej

Fot. PAP/CAF/Ryszard Okoński

Regulamin I Konkursu na Litwie piosenki do słów Agnieszki Osieckiej
Organizatorzy: Związek Polaków na Litwie (ul. Naugarduko 76, LT-03202 Wilno, Litwa, tel.: +370 5 2331056).

Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest do solistów oraz duetów wokalnych (bez ew. back wokalu czy grupy tanecznej). Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowane do zaprezentowania dwa wybrane utwory z twórczości Agnieszki Osieckiej.

Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań uczestników formą poezji śpiewanej; zwrócenie uwagi na istotę i piękno tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej wykonawców na Litwie; wspieranie najzdolniejszych wokalnie mieszkańców Litwy oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów.

Kryteria oceny konkursowej: komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania utworu według poniższych kryteriów w skali od 1 do 10 punktów:

bezbłędne wykonanie utworu;
dykcja i artykulacja;
emisja głosu;
aranżacja utworu;
wrażenie artystyczne;
interpretacja.

Eliminacje: przesłuchania w ramach eliminacji odbędą się w dniu 12 maja 2016 roku. Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników pięciu finalistów, którzy wezmą udział w warsztatach wokalnych zorganizowanych w Polsce, w Ostródzie. Finaliści będą mogli również wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie im. Agnieszki Osieckiej, który odbędzie się w sierpniu 2016 roku w Ostródzie.

Zgłoszenia uczestników: uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadsyłanie wypełnionej Karty Uczestnika do organizatorów konkursu do dnia 1 maja br.

Sposób i termin ogłoszenia wyników: wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników w dniu eliminacji oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej www.zpl.lt.

Nagrody: wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – nagrody oraz zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach wokalnych organizowanych w Ostródzie oraz do występu na koncercie galowym z akompaniamentem orkiestry studentów Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Koncert galowy odbędzie się 30 października 2016 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE