Kolejna edycja Konkursu Piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”

Wileński Oddział Związku Polaków na Litwie ogłosił kolejny Konkurs Piosenki "Do Słów Agnieszki Osieckiej”.

zw.lt
Kolejna edycja Konkursu Piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”

Fot. Organizatorzy

Konkurs jest organizowany już po raz drugi. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników śpiewania do wzięcia udziału w konkursie, który ma szansę stać się kolejną tradycyjną imprezą kulturalną na Wileńszczyźnie, promującą i popularyzującą polskie piosenki.

Konkurs skierowany jest do solistów oraz duetów wokalnych. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowanie do zaprezentowania jednego wybranego utworu z twórczości Agnieszki Osieckiej.

Celem konkursu jest m.in. rozwijanie zainteresowań uczestników formą poezji śpiewanej, zwrócenie uwagi wykonawców na Litwie na istotę i piękno tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej, wspieranie najzdolniejszych wokalnie mieszkańców Litwy oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów.

Komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania jednego utworu według poniższych kryteriów:

bezbłędne wykonanie utworu;
wrażenie artystyczne;
interpretacja.

Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – nagrody.

Laureaci konkursu wezmą udział w warsztatach wokalnych zorganizowanych w Polsce, w Ostródzie w dniach 5-8 sierpnia 2017 r., które poprowadzi profesor Instytutu Muzyki UWM Honorata Cybula. Będą mogli również wziąć udział w koncercie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki im. Agnieszki Osieckiej, który odbędzie się 7 sierpnia w Amfiteatrze w Ostródzie.

Konkurs odbędzie się 18 lipca. Uczestnicy mogą zgłosić się do konkursu poprzez nadsyłanie wypełnionej Karty Uczestnika do organizatorów konkursu do dnia 10 lipca 2017 roku.

PODCASTY I GALERIE