Konkurs o Żołnierzach Wyklętych dla uczniów polskich szkół

Wystartował IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych, który objął patronatem prezydent RP Andrzej Duda. Współorganizatorem konkursu jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, a do udziału zapraszane są wszystkie szkoły Wilna i Wileńszczyzny.

zw.lt
Konkurs o Żołnierzach Wyklętych dla uczniów polskich szkół

Fot. Wikipedia

Jak informują organizatorzy, cele konkursu to upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej, budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego. Konkurs ma także przyczynić się do pogłębienia wiedzy historycznej, doskonalenia umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji w różnych źródłach, kształtowania postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-
-1963.

Zakres konkursu jest bardzo szeroki – uczniowie w różnych grupach wiekowych mogą wykonać prace plastyczne, napisać prace pisemne, stworzyć komiks czy zaprojektować odznakę, a nawet nakręcić film.

Prace oceni jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele IPN, PAN, nauczyciele, przedstawiciele organizacji kombatanckich i organizatorzy.

REGULAMIN KONKURSU

PODCASTY I GALERIE