Konkurs na hasło oraz plakat Kampanii „Pola Nadziei”

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki organizuje konkursy, skierowane do uczniów klas 5-12 szkół średnich, progimnazjów i gimnazjów, na hasło oraz plakat Kampanii „Pola Nadziei" w regionie wileńskim.

zw.lt
Konkurs na hasło oraz plakat Kampanii „Pola Nadziei”

Fot. Krystyna Juckiewicz

Kampania „Pola Nadziei” – jest to międzynarodowa akcja prowadzona przez hospicja na całym świecie. Symbolem kampanii jest żółty żonkil – przypomina nam o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym momencie odchodzenia z tego świata. Celem kampanii jest szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.

Regulamin jest dostępny na stronie hospicjum.

PODCASTY I GALERIE