Konkurs krasomówczy dla społeczności polskiej na Litwie

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego ogłasza konkurs krasomówczy dla społeczności polskiej na Litwie ,,Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę''.

zw.lt
Konkurs krasomówczy dla społeczności polskiej na Litwie

Fot. Ewelina Mokrzecka

Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 lat. Eliminacje konkursowe odbędą się w różnych grupach wiekowych.

Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu przemówienia.
– Uczestnicy w swoich wystąpieniach powinni zaprezentować tematykę związaną z własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi.
– Czas wystąpienia 10-15 minut.
– Podczas wygłaszania przemówień będzie możliwość korzystania z multimediów, jednakże środki wizualne mają pełnić jedynie funkcję pomocniczą, nie powinny przesłaniać tekstu mówionego.

Przy ocenie przemówień jury będzie brało pod uwagę:
– ciekawe ujęcie tematu,
– spójność wypowiedzi,
– sugestywność wypowiedzi,
– jasność i logiczność formułowania myśli,
– poprawność językową,
– bogactwo języka,
– kontakt ze słuchaczami.

Dla uczestników konkursu zostaną zorganizowane warsztaty krasomówcze, które poprowadzi doc. dr Barbara Dwilewicz. Warsztaty odbędą się w dniach 5 grudnia (godz. 13.00) i 6 grudnia (godz. 10.00) 2014 r. w gmachu głównym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentų 39), w sali 255.

Prezentacja przemówień odbędzie się 13 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w gmachu głównym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego (ul. Studentų 39), w sali 501.

Na zwycięzców konkursu czekają różne nagrody. Nagrody główne – tablety.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 10 grudnia 2014 r. na adres: krasomowczy2014@gmail.com (tel. +370 615 83 489). W zgłoszeniu należy podać:
1. imię, nazwisko,
2. rok urodzenia,
3. temat przemówienia,
4. datę warsztatów (5 lub 6 grudnia)
5. telefon kontaktowy i e-mail

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

PODCASTY I GALERIE