Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych RP

Minister Spraw Zagranicznych RP ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w roku 2020. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 15 sierpnia 2021 r.

zw.lt
Konkurs Historyczny Ministra Spraw Zagranicznych RP

Fot. Roman Niedźwiecki

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie publikacje książkowe, zarówno monografie naukowe, jak i publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł – w których liczba autorów nie przekracza trzech.

Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR; dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.

Nagrody w konkursie przyznaje Minister Spraw Zagranicznych RP na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

Zasady zgłaszania publikacji:

-Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

-Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze. Dopuszczalne jest także przekazanie książki w formie elektronicznej na adres: [email protected] z podaniem w tytule nazwy „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

-Do zgłoszenia dołącza się pisemną zgodę autora lub autorów na udział w konkursie oraz ich dane kontaktowe.

-Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w roku 2020.

Publikacje prosimy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: [email protected] z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

Podstawowym kryterium oceny prac będzie wartość merytoryczna publikacji z punktu widzenia realizacji polskiej polityki zagranicznej.

PODCASTY I GALERIE