Konkurs fotograficzny Architektoniczne perły przeszłości

Organizatorzy szczególnie oczekują na zdjęcia dokumentujące zamki, pałace, budownictwo sakralne i dwory znajdujące się na terenie dzisiejszej Białorusi, Litwy, Łatgalii (na Łotwie) i Podlasiu (Polska), będące świadectwem pamięci o Wielkim Księstwie Litewskim oraz dokonaniach obywateli II Rzeczypospolitej.

zw.lt
Konkurs fotograficzny Architektoniczne perły przeszłości

Fot. Joanna Bożerodska

Głównym celem Konkursu Fotograficznego „Architektoniczne perły przeszłości” jest pokazanie szeroko rozumianej architektury, będącej świadectwem dziedzictwa północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Ważne jest zinterpretowanie za pomocą różnych technik fotograficznych obiektów architektonicznych, które były istotne dla społeczności lokalnej, a dziś są ważne ze względu na świadectwo swoich czasów, walory artystyczne, bądź politykę pamięci. Integralnym elementem zgłoszonych prac musi być opis fotografii, zawierający informację o miejscu i czasie jej zrobienia.

Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiających zabytki architektury, którą można uznać za dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej. Szczególnie oczekiwane są zdjęcia dokumentujące zamki, pałace, budownictwo sakralne i dwory znajdujące się na terenie dzisiejszej Białorusi, Litwy, Łatgalii (na Łotwie) i Podlasiu (Polska), będące świadectwem pamięci o Wielkim Księstwie Litewskim oraz dokonaniach obywateli II Rzeczypospolitej.

Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace, w tym jeden zestaw! Zdjęcia należy nadsyłać do 1 września 2020 r.

Prace i pytania dotyczące konkursu należy kierować wyłącznie na adres: rodm@rodm-bialystok.pl

NAGRODY:

I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 700 zł

Nagrodzone oraz wybrane spośród wszystkich nadesłanych przez uczestników prace zostaną zaprezentowane w postaci wielkoformatowej wystawy w Białymstoku!

Regulamin i szczegóły konkursu również na stronie: www.rodm-bialystok.pl

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Białystok
Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura”
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku

Wśród partenrów konkursu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” 

PODCASTY I GALERIE