Konkurs dla uczniów klas 5-10 „Sztuka piłki nożnej”

Chociaż piłka nożna nie jest najpopularniejszym sportem na Litwie, niewątpliwie budzi ona wiele pozytywnych emocji zarówno wśród piłkarzy, jak i kibiców. Sport i sztuka mają moc jednoczenia ludzi, bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, język, religię, płeć, orientację seksualną itp. W związku z tym Europejska Fundacja Praw Człowieka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym „Sztuka piłki nożnej”, którego celem jest zachęcenie uczniów do wyrażenia swoich pomysłów na temat tego, w jaki sposób piłka nożna może promować prawa człowieka (związane np. z płcią, narodowością, przynależnością etniczną, tolerancją czy różnorodnością kulturową) oraz kształcenie wśród uczniów wartości, umiejętności twórczych i sposóbów wyrażania siebie.

zw.lt
Konkurs dla uczniów klas 5-10 „Sztuka piłki nożnej”

Fot. Organizatorzy

Fot. Organizatorzy

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni:
1 miejsce – inteligentna bransoletka i 4-godzinny bilet do parku wodnego
2 miejsce – mini-piłkarzyki i „Przygody Spidermana”
3 miejsce – piłka nożna i wspinaczka w parku rozrywki UNO park

Zgłoszenia konkursowe powinny być:
• zgodne z tematyką konkursu,
• wykonane na kartce formatu A3, 
• wykonane przy użyciu farb, flamastrów, długopisów, ołówków, tempery, węgla lub innych materiałów plastycznych – prace mogą także zawierać elementy z materiałów dodatkowych, np. nici, słomy, wełny, liści, drewna itp.,
• estetyczne oraz przystosowane do wystawy,
• pozbawione nielegalnych lub szkodliwych informacji, które podżegają do nienawiści, sporów, rasizmu lub ksenofobii.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 5-10 szkół miasta Wilna. Na prace czekamy do 18 października 2019 r. pod adresem: Europejska Fundacja Praw Człowieka, J. Dobkevičiaus g. 6, Vilnius LT-02189.

Konkurs plastyczny jest częścią inicjatywy „Fare Network”, w ramach organizowanego na całym świecie tygodnia „Football People”. Sieć Fare jest organizacją zrzeszającą osoby, nieformalne grupy oraz organizacje działające na rzecz zwalczania nierówności w piłce nożnej i wykorzystania sportu jako narzędzia zmiany społecznej. Zaangażowanie Fare w niedyskryminację opiera się na zasadzie, że piłka nożna, jako najpopularniejszy sport na świecie, należy do nas wszystkich i dzięki temu może promować społeczną spójność.

PODCASTY I GALERIE