Konkurs artystyczny skierowany do polskich uczniów na Litwie

Ruch Młodzieży Polskiej - rejon solecznicki przy współpracy z Młodzieżą Wszechpolską przygotował konkurs dotyczący twórczości Kamila Krzysztofa Baczyńskiego pt. „Dwie miłości - w stulecie urodzin K. K. Baczyńskiego”.

zw.lt
Konkurs artystyczny skierowany do polskich uczniów na Litwie

Fot. organizatorzy

Konkurs ma na celu promocję postaw patriotycznych wśród młodzieży polskiej na Litwie, zachęcenie młodzieży do pracy twórczej i artystycznej oraz pogłębianie wiedzy społecznej, historycznej i kulturowej oraz tej związanej z twórczością K.K. Baczyńskiego.

Konkurs jest dedykowany młodzieży w szkołach ponadpodstawowych (gimnazjach).

Konkurs ten polega na stworzeniu i przesłaniu pracy mieszczącej się w jednej z tych kategorii:

1. Recytacja – stworzenie filmiku, na którym uczeń recytuje dowolny wiersz K. K. Baczyńskiego

2. Rysunek – interpretacja plastyczna dowolnego wiersza K. K. Baczyńskiego, może być to dowolna forma plastyczna: malunek, rysunek, kolaż i tp.

3. Analiza i interpretacja – pisemna forma analizy i interpretacji dowolnego wiersza K. K. Baczyńskiego

Następnie prace te zostaną ocenione przez kapitułę składająca się z trzech osób: specjalisty z dziedziny polskiej literatury, ze szczególnym uwzględnieniem K.K. Baczyńskiego, wieloletniego działacza kresowego oraz badacza Kresów.

Dla zwycięzców przewidziano szereg atrakcyjnych nagród, w każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci (miejsca 1-3) oraz po 3 wyróżnienia:

Miejsce I: czytnik książek elektronicznych Amazon Kindle,

Miejsce II: smartwatch

Miejsce III: głośniki bezprzewodowe

Wyróżnienia: gry planszowe o tematyce patriotycznej

Do każdej z nagród będzie dołączony tomik wierszy K.K. Baczyńskiego oraz paczka polskich słodyczy.

Prace można przesyłać w terminie 06.09-08.10.2021.

Kapituła dokona oceny prac w dniach 09.10 – 15.10.2021.

Następnie w dniach 15.10 do 20.10 laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.

Nagrody zostaną przyznane laureatom na uroczystej gali, która odbędzie się dnia 25.10.2021 (w sobotę) w Ejszyszkach. Jeżeli któryś z wyłonionych laureatów nie będzie mógł się stawić na uroczyste wręczenie nagrody będzie ona mogła zostać dostarczona drogą wysyłkową.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

Zadanie realizowane z dotacji Stowarzyszenia Odra-Niemen pochodzącej ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2021

Fot. organizatorzy
PODCASTY I GALERIE