Konferencja „Stołeczne katedry Obojga Narodów. Kościoły biskupie w Krakowie i Wilnie”

W dniach 12-14 października w Pałacu Władców w Wilnie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Stołeczne katedry Obojga Narodów. Kościoły biskupie w Krakowie i Wilnie”.

zw.lt
Konferencja „Stołeczne katedry Obojga Narodów. Kościoły biskupie w Krakowie i Wilnie”

Fot. zw.lt

Tematykę z zakresu dziejów katedr krakowskiej i wileńskiej podejmowano wielokrotnie, ale nigdy w powiązaniu ze sobą. Oba kościoły odegrały i odgrywają nadal znaczącą rolę w kształtowaniu świadomości narodowej Litwinów i Polaków, ich kultury politycznej, dawnych i współczesnych tradycji państwowych. Zakres tematyczny konferencji wymaga udziału specjalistów z różnych dziedzin – historii i nauk pomocniczych historii, historii sztuki, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i innych, co zapewni szerokie i wieloaspektowe ujęcie problematyki wiążącej się z ponad 600-letnim okresem współistnienia dwóch najważniejszych świątyń Litwy i Polski.

Organizatorzy:

Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Zamek Królewski na Wawelu

Partnerzy:

Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego, Zakład Historii Wielkiego Księstwa Litewskiego w Instytucie Historii Litwy, Muzeum Dziedzictwa Sakralnego w Wilnie, Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Polski w Wilnie.

Program konferencji.

PODCASTY I GALERIE