Konferencja ”Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie”

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zaprasza na największą w regionie międzynarodową konferencję naukową poświęconą prawom językowym mniejszości narodowych ''Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie''.

zw.lt
Konferencja ”Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie”

Fot. Antoni Radczenko

Demokrację we współczesnym świecie, szczególnie na gruncie europejskim, coraz częściej postrzega się przez pryzmat zdolności władz do zapewnienia mniejszościom narodowym możliwości realnego wyboru metod w kwestii potwierdzenia własnej tożsamości, zagwarantowania rozwoju ich cech charakterystycznych (w tym języka) i ogólnie – realizacji ich uprawnień i wolności. Prawa językowe mniejszości narodowych: prawo do publicznego używania języka ojczystego, prawo do nauki w języku ojczystym, prawo do używania swego imienia i nazwiska w języku ojczystym, prawo do dwujęzycznego nazewnictwa stanowią skomplikowaną materię. Z jednej strony, prawa językowe są podstawowymi prawami mniejszości, gdyż pomagają zachować tożsamość tej grupy społecznej. Z drugiej, realizacja i implementacja tych praw budzi wiele problemów natury teoretycznej i praktycznej, gdyż polityka językowa w wielu państwach jest ważną dziedziną regulacji państwowej. Napięcia społeczne, które powstają lub mogą powstać na tle używania języków mniejszości narodowych, nierzadko, bywają przyczyną nieporozumień, zadrażnień, a nawet, konfliktów.

W jaki sposób zagwarantować realizację praw językowych mniejszości narodowych przy jednoczesnym poszanowaniu języka państwowego? Jak kontrolować wynikłe na tym tle napięcia? Jak, zgodnie z międzynarodowymi standardami, powinna wyglądać polityka państwowa w tej dziedzinie? Co jest ważniejsze – ochrona praw językowych mniejszości, czy języka państwowego? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą wybitni europejscy i światowi eksperci oraz naukowcy. W czasie konferencji wykłady wygłoszą: Przewodniczący Komitetu Doradczego Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych prof. Francesco Palermo; światowej sławy ekspert ds. praw językowych, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Moncton, Kanada, dr Fernand de Varennes; wieloletni członek Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) prof. Lauri Hannikainen z Uniwersytetu w Helsinkach, Finlandia; pracownicy centrum naukowego European Centre for Minority Issues (ECMI), Flensburg, Niemcy: dr Eva Chylinsky, dr Hanna Vasilevich; przedstawiciel centrum naukowego Institute for Minority Rights of the European Academy (EURAC) w Bolzano/Bozen, Włochy, Sergiu Constantin; poseł na Sejm Parlamentu Łotwy oraz członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Boris Cilevics; Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Deusto w Bilbao, Hiszpania, prof. Eduardo J. Ruiz Vieytez; dr hab. Katarzyna Łasak z Uniwersytetu Gdańskiego; naukowcy z Litwy: dr Elżbieta Kuzborska oraz dr Katarzyna Miksza. Ochronę praw językowych w UE przybliży dr Łukasz Wardyn.

Swój udział w konferencji potwierdziła przedstawicielka Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Genewie (Szwajcaria) Belen Rodriguez de Alba.

Celem konferencji jest: zapoznanie naszego społeczeństwa z międzynarodowymi i europejskimi standardami w dziedzinie ochrony praw językowych mniejszości narodowych, z doświadczeniem i praktyką poszczególnych państw, szczególnie, europejskich. Konferencja skierowana jest nie tylko do specjalistów: polityków, prawników, urzędników, zajmujących się tematyką praw mniejszości, ale też do studentów oraz naukowców, a także wszystkich tych, którzy interesują się prawami mniejszości i polityką państwa w tej dziedzinie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja obowiązkowa pod adresem Sekretarza Naukowego SNPL dr Elżbiety Kuzborskiej kuzborska@gmail.com. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2015.
Program konferencji już niebawem zostanie zamieszczony na stronie www.snpl.lt

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2015 r. w Wilnie w hotelu „Artis Centrum Hotel“, (ul. Totorių 23).

Językiem konferencji będzie język angielski z tłumaczeniem na litewski.

PODCASTY I GALERIE