Konferencja „OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI”

W dniach 22-23 maja w Wilnie, w Domu Kultury Polskiej, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pt. „OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH W WARUNKACH GLOBALIZACJI I INTEGRACJI 2015”.

zw.lt
Konferencja „OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI”

Fot. Ewelina Mokrzecka

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez wileński Wydział Ekonomiczno – Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusyjnego, w ramach którego omówione zostaną współczesne uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarek nowych krajów członkowskich UE.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni naukowców z Litwy i Polski, zajmujący się problematyką konkurencyjności. Szeroko ujęta problematyka pozwoli też uczestniczyć w obradach osobom z doświadczeniem biznesowym i samorządowym, a także studentom uczelni litewskich i polskich oraz wszystkim zainteresowanym. Gościem honorowym konferencji będzie Ekspert Boloński prof. Ewa Chmielecka.

Szczegółowy program obrad jest dostępny na stronie http://www.uwb.lt/konferencja2015/

PODCASTY I GALERIE