Konferencja „Boże macierzyństwo Maryi w aspekcie historii narodów polskiego i litewskiego”

W sobotę, 16 czerwca, w klasztorze Franciszkanów przy ulicy Trockiej w Wilnie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Boże macierzyństwo Maryi w aspekcie historii narodów polskiego i litewskiego”, organizowana przez Wileńskie Seminarium Duchowne im. św. Józefa afiliowane do Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie oraz Mariologiczne Koło Naukowe działające w ramach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpracy Litewskiej Delegatury Prowincji Gdańskiej OO. Franciszkanów.

zw.lt
Konferencja „Boże macierzyństwo Maryi w aspekcie historii narodów polskiego i litewskiego”

W obecnym roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Przez wiele lat nasze narody łączyła wspólna historia. Jednym z jej elementów, który nas niewątpliwie spaja jest kult Najświętszej Maryi Panny. Jest on wyrażony zwłaszcza poprzez sanktuaria maryjne chętnie nawiedzane przez oba narody. Tak się składa, że przypada także w tym roku 300-lecie koronacji wizerunku Matki Bożej w Trokach. Historia Polski to także sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie. Dlatego Mariologiczne Koło Naukowe zaproponowało organizację konferencji w Wilnie, aby zbudować kolejny pomost pomiędzy bratnimi narodami.

Program konferencji:

9:00 Msza Święta – przewodniczy ks. bp. Arūnas Poniškaitis
10:00 Powitanie gości – o. Piotr Stroceń OFM Conv.
10:10 Słowo Pasterskie – ks. bp Arūnas Poniškaitis
10:20 Słowo wprowadzające do konferencji – o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik, Opiekun MKN, Dyrektor Instytutu „Kolbianum”

10:30 Sesja I – przewodniczy: o. Piotr Stroceń; wystąpienia w języku litewskim:
1. Ks. dr Kęstutis Dailydė, Marijos dieviškosios motinystės vertė ir pasekmės [Wartość i konsekwencje Bożego macierzyństwa Maryi].
2. Ks. mgr Miroslav Anuškevič, Marijos paveikslas pagal cistersų mokyklos atstovus [Obraz Maryi u przedstawicieli szkoły cysterskiej].
3. Dr Lina Leparskienė, Trakų Dievo Motinos paveikslo kultas Lietuvos istorijoje [Kult obrazu Matki Bożej Trockiej w historii Litwy].

11:15 – 11:45 Przerwa

11:45 Sesja II – przewodniczy: dr Monika Waluś; wystąpienia w języku polskim
1. O. mgr. lic. Norbert Siwiński OFM Conv, Beata Virgo Maria, Mediatrix nostra – nauka św. Antoniego o macierzyńskim pośrednictwie Maryi i jej interpretacja wg o. Lorenzo di Fonzo OFMConv
[Beata Virgo Maria, Mediatrix nostra – šv. Antano Marijos motiniško tarpininkavimo mokslo tėvo Lorenzo di Fonzo OFM Conv. interpretacija].
2. Mgr lic. Marzena Szczepkowska, Maryjny paradygmat macierzyństwa [Marijos motinystės paradigma].
3. Dk mgr Eugeniusz Wintow, Rola kultu Matki Bożej Ostrobramskiej w odnowieniu struktur na Białorusi (od 1989 r. do współczesności)
[Aušros Vartų Dievo Motinos kulto įtaka Baltarusijos strukturų atnaujimui (nuo 1989 iki dabarties) ]

12:30 – Dyskusja
13:00 – Podsumowanie konferencji – o. dr Ireneusz Klimczyk – wicedyrektor Instytutu Kolbianum
13:10 – Zakończenie konferencji – ks. mgr Marcin Stanisławski, Prezes MKN
13:30 – Obiad (po uprzednim zamówieniu tel. 860174406)

PODCASTY I GALERIE