Koncert w Pałacu Balińskich w Jaszunach

Centrum Kultury w Solecznikach zaprasza na koncert Kwartetu Ciurlonisa w Pałacu Balińskich w Jaszunach, który odbędzie się 13 grudnia 2015 r. o godz. 14.00. Więcej informacji na stronie www.salcininkaikultura.lt oraz tel. +370 380 51980.

zw.lt
Koncert w Pałacu Balińskich w Jaszunach

Program:

Joseph Woelfl – kwartet smyczkowy C-dur
Mykolas Kleopas Oginskis –  trzy polonezy dla kwartetu smyczkowego 
Stanisław Moniuszko – kwartet smyczkowy Nr. 2
Juozas Pakalnis – „Mažas preliudas“ (kwartet smyczkowy)
Zita Bružaitė – „Melancholiškas valsas” (kwartet smyczkowy)
Diana Čemerytė – „Ave Maris Stella“ (kwartet smyczkowy)
Peteris Vasks – kwartet smyczkowy Nr. 3, I d.

Jonas Tankevičius (I skrzypce)
Darius Dikšaitis (II skrzypce)
Gediminas Dačinskas (alt)
Saulius Lipčius (wiolonczela)

Wstęp wolny

PODCASTY I GALERIE