Kajaki z DKP: Poznajmy swój kraj!

Dom Kultury Polskiej w Wilnie tradycyjnie zaprasza latem na spływ kajakowy. Tym razem kajakarze wyruszą rzekami Solcza i Mereczanka, a wiosłowanie potrwa od 28 do 31 lipca.

zw.lt
Kajaki z DKP: Poznajmy swój kraj!

Fot. DKP

Zgłoszenia należy wysyłać pod adresem [email protected] do 15 lipca.

Organizator zapewnia: transport, kajaki, wyżywienie, przewodnika.

Liczba miejsc ograniczona.
Wpisowe – 15 EUR

Mecenat – Senat RP, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Organizator – Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Solcza – rzeka na Litwie i Białorusi, lewy dopływ Mereczanki. Solcza płynie południowym skrajem Puszczy Rudnickiej. Wyróżnia się ona krętym korytem oraz licznymi starorzeczami, które nie wysychają nawet w upalne i gorące lata. Do Solczy uchodzą: Wersoka, Wisińcza, Solczyca, Brasta, Maltupie, Berża, Berżyna, Cieciorka, Kukawka. Swoje źródła Solcza ma koło Bohuszy Wielkich, na wschód od Solecznik, do Mereczanki wpada w miejscowości Olkieniki.

Mereczanka – rzeka na Litwie i Białorusi, prawy dopływ Niemna, długość 215 km. Powierzchnia dorzecza 4400 km², średni przepływ przy ujściu do Niemna 32,4 m3/s.
Mereczanka wypływa z rejonu na wschód od Onżadowa koło wsi Rowiny na obszarze dzisiejszej Białorusi i płynie w kierunku zachodnim. W całym swym biegu ma charakter rzeki nizinnej. Jej koryto jest naturalne, kręte, ma progi, dolina wąska, płaskie zbocza obfitują w źródła. W zalesionej dolinie dominuje olszyna, która zmienia otwarte łąki w źródlane kępiaste bagienka. Od Jaszun, tj. od 132 km, była niegdyś spławna. Mereczanka ma kręte koryto, wąską zalesioną dolinę i liczne źródliska w dolinie. Występują też progi. Główne dopływy w rejonie solecznickim to Solcza oraz Wierża, Szpigujec, Szczybra i Mała Upiesia. W okresie lodowcowym Mereczanka była dopływem Narwi, ale późniejsze procesy geologiczne spowodowały zmiany w korycie Niemna. Geografowie wyróżniają Pradolinę Narwi i Mereczanki. W zlewni Mereczanki znajduje się 175 jezior.

PODCASTY I GALERIE