IV Konkurs piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”

Oddział m. Wilno Związku Polaków na Litwie – po raz czwarty organizuje Konkurs piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej ”, który odbędzie się 10 października 2019 r.

zw.lt
IV Konkurs piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”

Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników śpiewania do wzięcia udziału w konkursie, który stał się tradycyjną imprezą kulturalną na Wileńszczyźnie, promującą i popularyzującą polskie piosenki.

Konkurs jest skierowany do solistów, duetów, zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych,  wykonujących utwory w różnych stylach: folk, pop, rock i innych.

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowanie do zaprezentowania dwóch wybranych piosenek:

  1. Piosenka do słów Agnieszki Osieckiej
  2. Piosenka dowolna (mile widziana własna kompozycja)

Kryteria oceny konkursowej:

Komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania dwóch utworów według poniższych kryteriów:

  – bezbłędne wykonanie utworów

  – odpowiedni dobór repertuaru

  – wrażenie artystyczne

  – własna interpretacja

Celem konkursu jest:

      –     rozwijanie zainteresowań uczestników formą poezji śpiewanej.

  • zwrócenie uwagi wykonawców na Litwie na istotę i piękno tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej.
  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie mieszkańców Litwy oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów.

Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników. 

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – atrakcyjne nagrody. W tym roku czeka nagroda publiczności!

Dla uczestników konkursu 11 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędą się warsztaty wokalne, prowadzone przez Honoratę Cybulę, dr.hab., prof. UWM oraz  Hanne Marię Zajączkiewicz – sopran, laureatkę wielu konkursów wokalnych (Włochy, Australia).

Zgłoszenia uczestników:

Uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadsyłanie zgłoszenia  w wolnej formie   do organizatorów konkursu do dnia 25 września  2019 roku.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy  konkursu: osiecka.wilno@gmail.com

Forma zgłoszenia:

Imię i nazwisko solisty (duetu, zespołu) (wymagane)

Instruktor wokalny (opcjonalnie)

Telefon (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Repertuar (wymagane)

Wsparcie merytoryczne:

Dla zainteresowanych organizatorzy udostępniają śpiewniki z piosenkami Agnieszki Osieckiej.

Wszelkiej informacji na temat konkursu można zasięgnąć  u koordynatora konkursu Janiny Stupienko pod numerem telefonu: +370 652 77 116.  osiecka.wilno@gmail.com

PODCASTY I GALERIE