Instytut Polski w Wilnie poszukuje koordynatora projektów

Instytut Polski w Wilnie - placówka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej realizująca od 1996 roku na Litwie zadania z obszaru dyplomacji publicznej i kulturalnej, do swojego zespołu poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

zw.lt
Instytut Polski w Wilnie poszukuje koordynatora projektów

Fot. Joanna Bożerodska

koordynatora projektów (praca na zastępstwo)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację projektów związanych z działalnością Instytutu Polskiego, w szczególności w obszarze teatru, nauki i edukacji oraz promocji. Wspomagać będzie także zespół w innych działaniach Instytutu w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Zadania (wybór):
§  planowanie i realizacja projektów związanych z dyplomacją publiczną i kulturalną, w szczególności w obszarze teatru, promocji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, współpracy młodzieży, polityki historycznej i innych;
§  współpraca z polskimi i litewskim instytucjami w zakresie realizacji wspólnych projektów;
§  przygotowywanie materiałów informacyjnych do wykorzystania w działaniach promocyjnych Instytutu,
§  współpraca z zespołem Instytutu przy realizacji innych projektów w zależności od potrzeb, wykonywanie prac związanych z promocją Instytutu w Internecie i mediach (pomoc w przygotowywaniu materiałów promocyjnych, drobnych tłumaczeniach, monitoringu mediów, popularyzacja działalności Instytutu),

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:
§  wykształcenie wyższe,
§  bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz języka litewskiego,
§  doświadczenie zawodowe związane z realizacją ww. zadań,
§  bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, obsługa narzędzi graficznych będzie dodatkowym atutem,
§  sprawność pisania tekstów o różnej długości i treści dla zróżnicowanych grup odbiorców,
§  praca w grupie i zdolności interpersonalne,
§  zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów,
§  samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane kwalifikacje i umiejętności:
§  zainteresowanie i znajomość współczesnej polskiej kultury, dobre rozeznanie w świecie kultury, nauki w Polsce i na Litwie;
§  doświadczenie w organizacji i promocji wydarzeń w instytucjach kultury,
§  znajomość dodatkowych języków obcych (angielski/rosyjski),
§  obsługa klienta, cierpliwość,

Oferujemy:
§  dającą satysfakcję pracę w najbardziej aktywnym zagranicznym instytucie kultury na Litwie,
§  sympatyczną atmosferę pracy w ramach dobrze zintegrowanego zespołu,
§  dużą samodzielność w wykonywaniu zadań,
o   zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo na okres do 2 lat,
o   zatrudnienie na pełen etat (40 godz./tyg.),
o   szczegóły zostaną ustalone z wybranym kandydatem.
§  uwaga: od czasu do czasu praca będzie wykonywana poza stałymi godzinami pracy, w tym wieczorem.

Wymagane dokumenty:
§  CV
§  list motywacyjny na maks. 2 strony (czcionka Arial, 12pt, pojedynczy odstęp) w języku polskim lub litewskim zawierający krótką koncepcję i pomysły na projekty związane z funkcjonowaniem Instytutu.
§  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 października 2018 roku w wersji elektronicznej na adres: vilnius.sekretoriatas@instytutpolski.org z dopiskiem „praca”. Instytut Polski w Wilnie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

PODCASTY I GALERIE