Instytut Polski poszukuje koordynatora projektów

Instytut Polski w Wilnie zatrudni koordynatora (koordynatorkę) projektów.

zw.lt
Instytut Polski poszukuje koordynatora projektów

Fot. Facebook/Instytut Polski w Wilnie

Wymagania:

· wykształcenie wyższe (w wyjątkowych przypadkach – w trakcie studiów),

· biegła znajomość języka polskiego oraz języka litewskiego,

· pożądana znajomość języka angielskiego,

· dobra znajomość pakietu MS Office,

· znajomość współczesnej polskiej kultury, rozeznanie w świecie kultury w Polsce i na Litwie,

· samodzielność oraz dobra organizacja czasu pracy,

· praca w zespole i zdolności interpersonalne.

Kandydat (kandydatka) zostanie zatrudniony(-a) na podstawie umowy o pracę na pełen etat (40 godz./tyg.). Wynagrodzenie w przedziale 1300-1600 euro brutto. Szczegóły zostaną ustalone z wybranym(-ą) kandydatem (kandydatką).

Zgłoszenia Instytut Polski przyjmuje do 10 sierpnia 2021 roku drogą mailową na adres: [email protected] z dopiskiem „Koordynator projektów IP”. Instytut Polski w Wilnie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatam i (kandydatkami) oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego (-nej) kandydata (kandydatki).

PODCASTY I GALERIE