Informacja o zasadach i terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów polonijnych

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o refundację kosztów za realizację projektów polonijnych na rok 2015, które mają być realizowane wspólnie z placówką.

zw.lt
Informacja o zasadach i terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów polonijnych

Fot. FB/Ambasada RP

Zgłoszenia można nadsyłać na adres mailowy: wilno.amb.wk@msz.gov.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:
03. 10. 2014 r. – w przypadku projektów, których realizacja planowana jest na pierwszą połowę 2014 roku (lub na cały rok),
10. 04. 2015 r. – w przypadku projektów, których realizacja planowana jest na drugą połowę roku 2014.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Uwaga:
Projekt powinien zostać zrealizowany oraz rozliczony do 31 grudnia 2015 r.

Szczegóły są dostępne na stronie: http://www.wilno.msz.gov.pl/pl/informacja_konsularne/dofinansowanie/

PODCASTY I GALERIE