I Zjazd absolwentów i sympatyków Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego

Komitet Organizacyjny inicjujący obchody 50 promocji absolwentów zaprasza na I Zjazd Absolwentów i Sympatyków Szkoły, który odbędzie się 13 lutego 2015 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).

zw.lt
I Zjazd absolwentów i sympatyków Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby blisko związane z naszą szkołą do wzięcia udziału w organizowanym Zjeździe, który dla nas wszystkich będzie niezwykłym wydarzeniem. Opłata Zjazdowa wynosi 69,06 Lt (20 euro) od osoby (uroczysta kolacja oraz oprawa muzyczna). Absolwenci od pierwszej do dziesiątej promocji dokonują 50 proc. wpłaty zjazdowej 34,53 Lt (10 euro). Udział w Zjeździe osoby towarzyszącej mile widziany. Wpłaty przyjmujemy do 20 stycznia 2015 r. w sekretariacie szkoły lub prosimy o dokonanie wpłaty na podane poniżej konto: Vilniaus Simono Konarskio mokyklos labdaros ir paramos fondas, įm. kodas 193193085, Vilniaus regiono KU, kodas 50100, LT29 5016 0000 1400 1079 LTL, SWIFT kodas LCKULT22.

Na blankiecie dowodu wpłaty należy koniecznie wpisać: Zjazd, nazwisko i imię, rok ukończenia szkoły.
Prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej szkoły oraz przesłanie na adres:
Statybininkų g. 5, LT-03200 Vilnius lub e-mail: rastine@konarskio.vilnius.lm.lt.

Komitet Organizacyjny zjazdu zwraca się do wszystkich absolwentów o niezwlekanie z wpłatą do ostatecznego terminu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy również o poinformowanie o Zjeździe Absolwentów koleżanki i kolegów, ponieważ nie dysponujemy aktualnymi adresami wszystkich absolwentów.

Szczegółowe informacje dotyczące Zjazdu na stronie internetowej szkoły:
www.konarskio.vilnius.lm.lt lub w sekretariacie szkoły – nr tel. (8 5) 213 0518.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I ZJAZDU ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW SZKOŁY ŚREDNIEJ IM. SZYMONA KONARSKIEGO W WILNIE

PODCASTY I GALERIE