Hej muzyko!: Zajęcia artystyczno-muzyczne dla dzieci

Od 10 lipca do 4 sierpnia potrwają zajęcia artystyczno-muzyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat "Hej muzyko!" w Domu Kultury Polskiej.

zw.lt
Hej muzyko!: Zajęcia artystyczno-muzyczne dla dzieci

Fot. Joanna Bożerodska

W sumie odbędzie się 11 spotkań oraz uroczysty koncert. Edukacja artystyczna jest nie tylko atrakcyjną formą nauki, jest również wspaniałym sposobem na pobudzenie aktywności dziecka. Celem warsztatów jest zaprezentowanie uczestnikom piękna dziedziny sztuki jaką jest muzyka. Warsztaty zainspirują dzieci do kreatywności, nowych pomysłów i inicjatyw.

W programie:

– śpiew (rozśpiewanie, ćwiczenia oddechowe, rytmiczne, artykulacyjne, dynamiczne, melodyczne; ambitus, dynamika, tempo, dykcja, harmonia, frazowanie)

– taniec

– gra na instrumentach (instrumentarium Carla Orffa)

– aktywne słuchanie muzyki

– zabawy muzyczne

– zabawy rytmiczno-ruchowe (metoda Emila Jaques-Dalcroze’a)

– improwizacja muzyczna (metoda Emila Jaques-Dalcroze’a)

Podsumowaniem warsztatów muzyczno – artystycznych będzie uroczysty koncert dzieci w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Zajęcia poprowadzi:

Justyna Raczyńska – magister sztuki, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych.

Justyna Raczyńska napisała pracę dyplomową na temat: „Wykorzystanie elementów metody Emila Jaques-Dalcroze’a na zajęciach kształcenia słuchu w klasach I-III szkoły muzycznej I stopnia”.

Brała udział w wielu projektach muzycznych, między innymi: Polska Filharmonia Pokoju, w projekcie „Śpiewająca klasa”, w wielu edycjach seminarium i warsztatów dla nauczycieli ,,Wychowanie przez sztukę”, a także była uczestnikiem międzynarodowych konferencji muzycznych oraz licznych seminariów z zakresu pedagogiki muzycznej. Aktywnie uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez wybitnych muzyków, takich jak między innymi: Dana Gillespie (Londyn, Wielka Brytania), Maestro Paul Kantschieder (Austria), Zbigniew Bargielski (Polska-Austria), Romana Agnel (Kraków, Polska), Ewa Iżykowska-Kłosiewicz (Polska) i innych.

Opiekunka dzieci:

Lucyjana Raczyńska – pedagog socjalny, absolwentka Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (obecnie Litewski Uniwersytet Edukologiczny).

Zgłoszenia są przyjmowane e-mailem: [email protected] do 1 lipca 2017 r. (liczba miejsc ograniczona).
10 lipca – 4 sierpnia 2017 r. (I, III, V // 9:30 – 10:30 // DKP sala 305).

Wpisowe za udział w warsztatach – 20 EUR.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

PODCASTY I GALERIE