Harcerz-Żołnierz-Obywatel. Zygmunt Lechosław Szadkowski. Prezentacja książki w DKP

8 kwietnia o godz. 15.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się prezentacja książki M. Wierzbickiego pt. „Harcerz-Żołnierz-Obywatel. Zygmunt Lechosław Szadkowski (1912-1995)”, (Lublin 2016). Prezentacja odbędzie się w sali 305.

zw.lt
Harcerz-Żołnierz-Obywatel. Zygmunt Lechosław Szadkowski. Prezentacja książki w DKP

Fot. Organizatorzy

Książka przedstawia biografię jednego z najważniejszych liderów polskiego uchodźstwa politycznego na Zachodzie po II wojnie światowej, Przewodniczącego Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej – emigracyjnego parlamentu, a równocześnie wybitnego instruktora harcerskiego, m. in. Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie (1944-1948) oraz Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego (działającego) poza granicami Kraju (1954-1967). Zygmunt L. Szadkowski był mocno związany z tym miastem, studiując w nim w sumie przez 6 lat prawo i geografię na Uniwersytecie Stefana Batorego (1932-1938) oraz pełniąc służbę instruktorską w Wileńskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, jako komendant Wileńskiego Hufca Harcerzy i członek Komendy Chorągwi (1932-1939).

Tak więc, to wydarzenie przybliży młodszemu pokoleniu młodzieży harcerskiej sylwetkę hm. Z. L. Szadkowskiego – instruktora zasłużonego dla rozwoju wileńskiego harcerstwa. Umożliwi także zapoznanie się, z zupełnie nieznanymi szerszemu ogółowi Polaków, dziejami polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie.

PODCASTY I GALERIE