Gra miejska śladami wielokulturowego Wilna

Wilno – miasto, którego oblicze przez wieki kształtowane było przez osoby różnych kultur i narodowości. Tutaj tworzyli zagraniczni pisarze, poeci, swoje dzieła malowali malarze. Swój wkład w rozwój miasta wnieśli także zagraniczni architekci, duchowni, działacze społeczni i politycy. Wielokulturowe i wieloetniczne miasto znacząco wyróżnia się na tle innych europejskich miast.

zw.lt
Gra miejska śladami wielokulturowego Wilna

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości, zagraniczne instytuty kultury działające w Wilnie i skupione w wileńskim klastrze EUNIC (sieć Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej), któremu przewodniczy obecnie Instytut Polski w Wilnie, we współpracy z Ambasadą RP serdecznie zapraszają mieszkańców Wilna oraz gości litewskiej stolicy do udziału w bezpłatnej grze miejskiej śladami wielokulturowego Wilna. Uczestnicy
gry podążać będą śladami osób i wydarzeń związanych z Polską, Niemcami, Włochami, Wielką Brytanią, Francją i Litwą,
które odcisnęły ślad na mapie Wilna.

Żeby wziąć udział w grze należy zarejestrować się na stronie http://EUNIC.orientacines.lt. Do udziału w grze
zapraszamy maksymalnie pięcioosobowe drużyny. Gra odbędzie się w języku litewskim. Uczestnicy będą mieli do pokonania ok. 5 km pieszo. Gra rozpocznie się 31 maja o godz. 18.30 na skwerze K. Sirvyda (obok ambasady Francji), skąd o godzinie 19.00 uczestnicy ruszą w trasę. Na laureatów czekają nagrody-upominki.

Na grę miejską zapraszają: Instytut Goethego, Instytut Polski w Wilnie (który przewodniczy wileńskiemu klastrowi
EUNIC), Litewski Instytut Kultury, Instytut Francuski oraz Ambasada RP w Wilnie.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/226152644826410

PODCASTY I GALERIE