Godzina W w Wilnie

We czwartek, 1 sierpnia Wileńska Młodzież Patriotyczna zaprasza wszystkich do oddania hołdu powstańcom warszawskim. Czekamy Was o godz. 17.30 (czasu litewskiego) na Górze Trzech Krzyży w Wilnie, gdzie opowiemy jaki charakter miało Powstanie Warszawskie oraz wspólnie zaśpiewamy kilka pieśni. O 18.00 uczcimy minutą ciszy poległych w powstaniu.

zw.lt
Godzina W w Wilnie

Fot. BNS/Lukas Balandis

Prosimy o przyniesienie biało-czerwonych flag.

Powstanie Warszawskie to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka trwała 63 dni. 1 sierpnia 1944 o godzinie 17.00 (czasu warszawskiego, godzina 18.00 czasu wileńskiego), po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie — warszawiacy chwycili za broń. Bitwa o Warszawę przyniosła zagładę miasta, śmierć około 150 tys. osób i wypędzenie reszty mieszkańców stolicy.

PODCASTY I GALERIE