Garnizon Nowa Wilejka zaprasza na 100. rocznicę wyzwolenia Wilna z rąk bolszewików

W setną rocznicę wyzwolenia Wilna z rąk bolszewickich Garnizon Nowa Wilejka zaprasza 19 kwietnia o 13 godz. na cmentarzu wojskowym na Rossie zapalić znicze poległym o Wilno żołnierzom polskim. Następnie odbędzie się wycieczka szlakiem walk ułanów Beliny.

zw.lt
Garnizon Nowa Wilejka zaprasza na 100. rocznicę wyzwolenia Wilna z rąk bolszewików

Fot. Joanna Bożerodska

PODCASTY I GALERIE