Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza na road show

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” organizuje spotkanie w formule road show w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w dniu 14 września 2018 roku o godz. 17.00.

zw.lt
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza na road show

Fot. Organizatorzy

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z dyrekcją Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie pragnie zaprosić media polskie na Litwie oraz przedstawicieli polskich organizacji działających na Litwie, w tym szczególnie: dyrektorów szkół
i przedszkoli polskich, pracowników organizacji oświatowych i organizacji skupiających rodziców i działaczy społecznych zaangażowanych w tematykę edukacyjną, jak również kierowników zespołów sportowych, artystycznych w tym: chórów, teatrów, domów kultury i muzeów oraz prezesów i kierownictwa regionalnych oddziałów i kół Związku Polaków na Litwie, przedstawicieli parafii i organizacji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego oraz organizacje zajmujące się ochroną praw podmiotowych Polaków na Litwie, przedsiębiorców polskiego pochodzenia, przedstawicieli środowisk harcerskich i młodzieżowych oraz dyrekcje domów dziecka, ośrodków opiekuńczych i hospicjum – na spotkanie, które zaplanowane zostało na 14 września 2018 roku, godz. 17.00 w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Podczas spotkania podsumowane będą projekty zrealizowane do tej pory w 2018 r., jak również omówimy procedurę składania wniosków na 2019 rok, które mogą uzyskać dofinansowanie z dotacji Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wschodniego Funduszu Dobroczynności – za pośrednictwem FPPnW oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych – za pośrednictwem Ambasady RP w Wilnie.

Serdecznie zapraszamy!

PODCASTY I GALERIE