Filia UwB w Wilnie zaprasza na studia!

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny prowadzi 3- letnie studia licencjackie na kierunkach: Ekonomia, Europeistyka i Informatyka, 2- letnie studia magisterskie na kierunku: Ekonomia.

zw.lt
Filia UwB w Wilnie zaprasza na studia!

Fot. Joanna Bożerodska

Tylko u nas:

  • studia w języku polskim w Wilnie,
  • dyplom uznawany na Litwie, w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej,
  • wysokie stypendia
  • atrakcyjne praktyki: za granicą, w spółce ,,Orlen Lietuva”, w Sejmie, w samorzadach Republiki Litewskiej, w prywatnych firmach,
  • możliwość wyjazdu na częściowe studia do różnych państw według wymiany ERASMUS+.

Warunki przyjęcia na studia:

  • Takie same zasady jak i na innych uczelniach Litwy: konkurs świadectw w LAMA BPO lub bezpośrednie złożenie dokumentów,
  • na kierunku Ekonomia pod uwagę bierze się ocena z matematyki,
  • na kierunku Informatyka – z informatyki, fizyki lub matematyki (do wyboru),
  • na Europeistyce – ocena z historii lub matematyki.
  • Kandydatów po szkole innej niż z polskim językiem nauczania obowiązuje sprawdzian z języka polskiego.
PODCASTY I GALERIE