EFHR zaprasza na szkolenia pt. „Wdrażanie prawa międzynarodowego”

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza na nieodpłatne szkolenia z zakresu wdrażania prawa międzynarodowego. Szkolenia odbędą się w dniach 21 października oraz 25 listopada br. Są to już kolejne szkolenia organizowane przez EFHR i prowadzone przez cenionych ekspertów prawa międzynarodowego.

EFHR zaprasza na szkolenia pt. „Wdrażanie prawa międzynarodowego”

Fot. FB/EFHR

Pierwszy etap 6-godzinnych szkoleń poprowadzi prof. dr hab. Ireneusz Cezary Kamiński, prawnik, socjolog, wykładowca m.in. na Uniwersytecie Jagielońskim, a od lipca 2014 r. sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu. Autor siedmiu książek i niemal dwustu innych publikacji naukowych. Ekspert Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów.

Drugi etap szkoleń poprowadzi Dr Fernand de Varennes, który uzyskał tytuł licencjata na kierunku prawo w Kanadzie oraz tytuł magistra w Londyńskiej Szkole Ekonomii i Nauk Politycznych. W 1996 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Od lipca br. pełni również funkcje dziekana na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Moncton w Kanadzie.

W trakcie szkoleń poruszone zostaną m.in. mechanizmy składania wniosków do ETPCz oraz najnowsze i najważniejsze zmiany w tym zakresie. Omówione zostaną również podstawowe zasady dotyczące interakcji pomiędzy prawem krajowym a systemami międzynarodowej ochrony. Przedstawiona zostanie zarówno teoria, jak i praktyka stosowania instrumentów międzynarodowych w sferze ochrony praw mniejszości.

Szkolenia są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka oraz praw mniejszości narodowych. Szczególnie zapraszamy osoby na co dzień pracujące z prawem – prawników, adwokatów, prokuratorów, sędziów, pracowników ngo oraz studentów. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty.

Szkolenia obędą się w siedzibie EFHR, pod adresem ul. Liepkalnio 103. Rejestracja trwa do 19 października pod adresem szkolenia@efhr.eu lub poprzez formularz. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie +370 691 50 822.

PODCASTY I GALERIE