Dzień Otwartych Drzwi na filii UwB w Wilnie

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza 24 maja na Dzień Otwartych Drzwi – poinformowało Biuro Karier i Promocji filii.

zw.lt
Dzień Otwartych Drzwi na filii UwB w Wilnie

Fot. zw.lt

W trakcie Dnia Otwartych Drzwi można będzie wziąć udział w imprezach obywających się w ramach XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, zasięgnąć dogłębnej informacji o studiach na kierunku: ekonomia, informatyka, europeistyka.

„Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Czekają na Państwa pracownicy dziekanatu, władze Wydziału oraz studenci!” – podkreślono w oświadczeniu.

W 2007 roku w Wilnie rozpoczął działalność Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku – pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Był to pierwszy zamiejscowy wydział uczelni polskiej poza granicami kraju. 10 lat działalności Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie – to niewątpliwy sukces rządów Polski i Litwy w kwestii rozwiązywania potrzeb mniejszości narodowych: powołanie wyższej uczelni, kształcącej młodzież w języku ojczystym było jednym z najważniejszych postulatów mieszkających na Litwie Polaków.

PODCASTY I GALERIE