Dziecięce warsztaty artystyczno-muzyczne

Podczas warsztatów dzieci będą otaczane przez wszelkie formy aktywności muzycznej, tanecznej oraz plastycznej.

zw.lt
Dziecięce warsztaty artystyczno-muzyczne

Celem warsztatów jest w atrakcyjny sposób rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność poprzez działalność w wielu wymiarach. W trakcie zajęć uczestnicy w formie zabawy będą stymulowani do twórczego działania, rozwijania kreatywności i fantazji. Warsztaty zainspirują dzieci do nowych pomysłów, umiejętności i inicjatyw!

W programie:

  • wspólny taniec i śpiew (z wykorzystywaniem polskich melodii ludowych lub rytmów i pieśni z różnych kultur)
  • poznawanie różnych instrumentów (perkusyjnych, klawiszowych, strunowych, ludowych),wspólna gra na instrumentach i improwizacja muzyczna
  • aktywne słuchanie muzyki, wykorzystanie międzynarodowego e-learningowego programu Pomelody (szeroki zakres stylów muzycznych, tonacji, rytmów i pieśni z różnych kultur, muzyka z płyt i śpiewana na żywo)
  • warsztaty plastyczne – tworzenie własnych instrumentów z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. Tworzenie rekwizytów, dekoracji, elementów stroju scenicznego.
  • zabawy muzyczno – ruchowe

Podsumowaniem warsztatów muzyczno – artystycznych będzie koncert dzieci w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Spotkanie muzyczne połączy elementy koncertu i pokazu instrumentów z aktywnym uczestnictwem dzieci w zabawie dźwiękami. Muzyczna podróż będzie okazją do posłuchania nowych rytmów i melodii, nauki śpiewu, tańca, zabawy oraz prób zagrania na instrumentach z różnych stron świata.

Warsztaty odbędą się 10 czerwca – 10 lipca, 9:00 – 11:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

I, III, V godz. 9:00 – 11:00

Wiek uczestników – 6-9 lat.

Obowiązuje rejestracja. Formularz do wypełnienia.

Wpisowe za udział w warsztatach – 25 EUR / 1 os. 

Zajęcia poprowadzą: 

Katarzyna Szydłowska – absolwentka konserwatorium im. Juozasa Tallat- Kelpšy oraz Uniwersytetu  Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych. Brała udział w wielu projektach muzycznych, między innymi: “Nieprzetarty szlak”(festiwal osób niepełnosprawnych), “Kraina muzyczna” (dla dzieci z przedszkoli integrowanych). Obecnie jest kierownikiem artystycznym chóru młodzieżowego, chóru mieszanego dorosłych oraz studium piosenki działających przy Centrum Kultury w Podbrodziu.

Irena Zacharkiewicz – Brazis – absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego, kierunek: filologia polska oraz Uniwersytetu Jagiellonskiego, kierunek: pedagogiczny, specjalność, etnologia i filologia polska. Ukończyła 3- letnie Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów w Lublinie przy Uniwersytecie Marie Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletna tancerka ZPiT “Wilia” oraz ZPiT UJ “Słowianki” w Krakowie. Przez wiele lat pracowała jako choreograf w zespole Pieśni i Tańca “Wilenka”. Brała udział w wielu projektach,  warsztatach i seminariach międzynarodowych.

Organizator – Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przy współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Projekt dofinansowany jest przez Samorząd miasta Wilna.

PODCASTY I GALERIE