Dyskusja w PKD: Nie taki szaulis straszny

Polski Klub Dyskusyjny po świątecznej i noworocznej przerwie powraca do dyskusji o ważnych i ciekawych sprawach dla społeczności polskiej na Litwie. Pierwsza dyskusja w tym roku będzie poświęcona szaulisom. Klub będzie poszukiwał odpowiedzi na pytanie, czy Polak może zostać szaulisem. A może wiedziony patriotycznym obowiązkiem powinien wstąpić do tej organizacji?

zw.lt
Dyskusja w PKD: Nie taki szaulis straszny

Fot. Archiwum

„Nie taki szaulis straszny” – to tytuł spotkania, które odbędzie się (w języku litewskim) 28 stycznia o godz. 18 w auli Litewskiej Katolickiej Akademii Nauk przy ul. Pilies 8.

„Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie – kim są szaulisi, czyli członkowie Litewskiego Związku Strzelców? Jak również, jaka jest różnica między strzelcami, ochotnikami z KASP-u (Siły Ochotnicze Obrony Kraju) i żołnierzami Wojska Litewskiego? Czy litewski Polak może zostać litewskim strzelcem? Jak wygląda litewski system walki z wojskami i władzami okupacyjnymi oraz jak strzelcy widzą udział Polaków litewskich w tym systemie?” – mówi Andrzej Pukszto, prezes PKD.

Gośćmi spotkania będą major Mindaugas Milius, dowódca 10-tego Oddziału im. Króla Mendoga i strzelec Dariusz Litwinowicz. Goście zapowiadają, że rozwieją mity i stereotypy związane z szaulisami.

„Mając na uwadze obecną sytuację w naszym regionie, to temat niezmiernie ważny, zarówno dla naszego bezpieczeństwa indywidualnego, jak i zbiorowego,. Serdecznie zapraszam” – mówi Adrzej Pukszto.

PODCASTY I GALERIE