Dyskusja „Jak badać i studiować Europę Wschodnią“

Instytut Polski w Wilnie zaprasza na dyskusję „Jak badać i studiować Europę Wschodnią?” oraz na prezentację monografii pt. „Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930 – 1939): idee – ludzie  – dziedzictwo”. Dyskusja odbędzie się 16 września (czwartek) w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich. Początek godz. 16.00

zw.lt
Dyskusja „Jak badać i studiować Europę Wschodnią“

Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich. Fot. domena publiczna

W dyskusji udział wezmą: wiceminister spraw zagranicznych Litwy Mantas Adomėnas, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki i wykładowca Studium – prof. Leszek Zasztowt.  Moderator – Andrzej Pukszto z Katedry Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Jednocześnie odbędzie się  prezentacja monografii pt. „Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie 1930 – 1939, z okazji 90-lecia powołania.  Idee – ludzie – dziedzictwo” (pod redakcją J. Malickiego i A. Pukszty).

Wspomnieniami o  Kazimierasie Lukšy, ekonomiście i pracowniku naukowym Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej, będzie się dzieliła jego córka dr Ingė Lukšaitė, znana historyk kultury i ceniona badaczka dziejów Reformacji na Litwie.

Dyskusję organizują: Katedra Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Polski w Wilnie, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie

Dyskusja będzie prowadzona po polsku i litewsku z tłumaczeniem konsekutywnym

PODCASTY I GALERIE