Delta Management Solutions poszukuje inżyniera

Nasz klient - zagraniczne przedsiębiorstwo kapitałowe, działające w branży budowy mostów, remontu, obecnie poszukuje:

zw.lt
Delta Management Solutions poszukuje inżyniera

Fot. Organizatorzy

INŻYNIERA BUDOWY MOSTÓW, REMONTU I EKSPLOATACJI
(Wilno)
Odpowiedzialność:
Organizacja budowy mostów, defektowania i remontu oraz kierownictwo techniczne.
Kontrola specjalistycznych robót budowlanych według projektu budowli, pozwolenia, wymogów dokumentów bezpieczeństwa i przeznaczenia.
Kontrola nakładów, kosztów i wyników działalności.
Przyjmowanie, sprawdzanie, składowanie produktów oraz zagwarantowanie ochrony.
Kontrola przestrzegania przepisów BHP.
Przyjmowanie prac wykonanych przez podwykonawców w granicach własnych kompetencji, kontrola.
Ocena ryzyka zawodowego.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe inżynieryjno-budowlane, świadectwo kwalifikacyjne kierownika.
Doskonała znajomość języka polskiego: pisemne i ustnie.
1,5-3 lata doświadczenia podobnej pracy, w zarządzaniu projektami budowlanymi.
Umiejętności planowania, organizacji prac oraz kierowania nimi.
Podstawy języka angielskiego – pożądane.
Dobre umiejętności pracy na komputerze oraz w programie AutoCad.

Przedsiębiorstwo proponuje:

Kierownicze stanowisko w dobrze ocenianym przedsiębiorstwie.
Możliwości doskonalenia zawodowego.
Międzynarodowe doświadczenie.
Życiorysy (CV) z wskazaniem pozycji, prosimy nadsyłać na adres.
Delta Management Solutions
Ul. Vilniaus 39, LT-01119 Wilno
Tel. +370 5 231 4423
E-mail: [email protected]
Zapewniamy poufność. Poinformujemy tylko wybranych kandydatów.

PODCASTY I GALERIE