Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza

Jak co roku maturzyści szukają odpowiedzi na następujące pytania: Jaką uczelnię i jaki kierunek studiów wybrać ? Czym się należy kierować przy podejmowaniu decyzji, która może zaważyć na Twojej przyszłości? Na co należy zwracać szczególną uwagę ?

zw.lt
Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego zaprasza

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Centrum Polonistyczne UNIWERSYTETU WILEŃSKIEGO zaprasza na kierunek studiów FILOLOGIA POLSKA
(kod programu: 6121NX024 Lenkų filologija).

Zachęcamy do złożenia podania również na studia płatne (niefinansowane przez Ministerstwo Oświaty Republiki Litewskiej), PONIEWAŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STYPENDIUM RZĄDU RP NA POKRYCIE CZESNEGO.

Od drugiego roku studiów proponujemy UZYSKANIE PODWÓJNEJ KWALIFIKACJI – ukończenie w ciągu czterech lat programu filologii polskiej Z DODATKOWĄ SPECJALIZACJĄ w zakresie dowolnego innego kierunku proponowanego przez Uniwersytet Wileński. Po ukończeniu podwójnego programu studiów uzyskasz STOPIEŃ BAKAŁARZA W ZAKRESIE OBYDWU WYBRANYCH KIERUNKÓW (zob.: https://www.vu.lt/studijos/studentams/studiju-eiga/gretutines-studijos ).

Uzyskane w trakcie studiów kwalifikacje pozwolą Ci na zatrudnienie w WYDAWNICTWACH, BIURACH TŁUMACZEŃ, AGENCJACH TURYSTYCZNYCH, a także w sferze BIZNESU oraz w INSTYTUCJACH MIĘDZYNARODOWYCH. Po uzyskaniu dodatkowej specjalizacji pedagogicznej będziesz mógł (mogła) pracować w SFERZE EDUKACJI. Gdybyś chciał(a) kontynuować studia, możesz wybrać jeden z kierunków magisterskich na dowolnej uczelni litewskiej bądź za granicą.

JAK SIĘ DOSTAĆ?

Zarejestruj się w systemie lamabpo.lt oraz wpisz w swoim podaniu filologię polską (kod programu: 6121NX024 Lenkų filologija). Zob.: https://www.youtube.com/watch?t=86&v=7zuA36Y5db4
https://www.vu.lt/kviecia/d-u-k#prasymo-pateikimas-i-etapo-metu

Podczas rekrutacji bierze się pod uwagę oceny z następujących egzaminów:
– język i literatura litewska (egzamin państwowy) współczynnik 0,4
– język obcy (egzamin państwowy lub szkolny) – 0,2
– historia (egzamin szkolny lub ocena roczna) – 0,2
– dowolny inny przedmiot (egzamin państwowy lub szkolny, może być również język polski) – 0,2
(zob.: https://www.vu.lt/kviecia/bakalauro-studijos/160-kviecia/studiju-programos/filologijos-fakultetas/5286-lenku-filologija#2018-m-priemimo-salygos ; https://www.vu.lt/kviecia/d-u-k#konkursinis-balas-bak ).

Informacja o etapach rekrutacji:
https://www.kurstoti.lt/s/7348/paskelbtos-2018-m-bendrojo-priemimo-datos

Kontakt:
Polonistikos centras / Centrum Polonistyczne
VU Filologijos fakultetas / Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego
Universiteto g. 5, LT-15013 Vilnius, tel.: (+370 5) 268 72 37
e-mail: polonistica.vilnensis@gmail.com ; polkatedra@flf.vu.lt
Strona internetowa: http://www.filpol.flf.vu.lt/pl/page/1/1.html

Odwiedź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/vupolonistikos.centras

PODCASTY I GALERIE