Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwerystetu Edukologicznego zaprasza na studia

CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ na Wydziale Edukacji Humanistycznej Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego informuje, że reorganizacja szkolnictwa wyższego (m.in. łączenie uczelni wyższych na Litwie) nie dotyczy kierunków studiów, dlatego na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym nadal będą realizowane 4-letnie studia bakalarskie filologia polska ze specjalizacją nauczycielską (kod programu 612X13010).

zw.lt
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwerystetu Edukologicznego zaprasza na studia

Fot. zw.lt

ZAPEWNIAMY WYSOKĄ JAKOŚĆ STUDIÓW! Nasz program studiów uzyskał akredytaję i bardzo wysoką ocenę MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI JAKOŚCI STUDIÓW, która doceniła m.in. sprawną realizację programu, spektrum wykładanych przedmiotów i wysokie kwalifikacje wykładowców.

TYLKO U NAS! Na naszych studiach polonistycznych studentów czeka nauka nie tylko w salach uniwersyteckich, ale także na szlakach PODRÓŻY KRAJOZNAWCZYCH: zwiedzamy miejsca związane z kulturą polską w różnych zakątkach Litwy i Polski, na Łotwie, Ukrainie czy Białorusi.

DŁUGO OCZEKIWANA NOWOŚĆ! Od przyszłego roku akademickiego (2018/2019) jest planowane połączenie FILOLOGII POLSKIEJ z NAUCZANIEM POCZĄTKOWYM (tj. pedagogiką wczesnoszkolną). Osoby, które już w roku bieżącym dostaną się na studia polonistyczne na naszej uczelni, będą miały możliwość uzyskania potrójnej specjalności: stopnia bakałarza filologii polskiej, kwalifikacji nauczyciela języka polskiego, a także dodatkowej specjalności – nauczania początkowego.

JAK SIĘ DOSTAĆ? Zachęcamy do zgłoszenia się na studia niefinansowane przez państwo litewskie. KOSZTY STUDIÓW PŁATNYCH W CAŁOŚCI ZOSTANĄ POKRYTE przez instytucje wspierające z Polski (stale korzystamy z życzliwego wsparcia Ambasady RP w Wilnie i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”).

PODCASTY I GALERIE