Amat Victoria Curam. Roztrzygnięcie konkursu dla tłumaczy polskiej i litewskiej literatury

W celu wsparcia początkujących tłumaczy i zachęcenia ich do podjęcia trudu literackiego przekładu na język sąsiada, litewskie ośrodki literackie i filologiczne zorganizowały konkurs „Amat victoria curam” (Zwycięstwo wymaga troski). Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 25 listopada na Uniwersytecie Wileńskim.

zw.lt
Amat Victoria Curam. Roztrzygnięcie konkursu dla tłumaczy polskiej i litewskiej literatury

Wileńskie instytucje akademickie i twórcze – Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Pisarzy Litwy, Litewski Związek Tłumaczy Literatury oraz Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego – ze wsparciem Orlen Lietuva oraz Instytutu Polskiego w Wilnie przeprowadziły pierwszy otwarty konkurs dla tłumaczy literatury polskiej na język litewski i literatury litewskiej na język polski pod hasłem „Amat Victoria Curam”, czyli „Zwycięstwo wymaga troski”. Konkurs stanowi ważny element obchodów 25-lecia Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego i 10-lecia Krajowego Stowarzyszenia Literatów Polskich, instytucji zasłużonych dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie literatury.

Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach: przekładu litewskich utworów literackich na język polski oraz przekładu polskich utworów literackich na język litewski. Warunkiem udziału w konkursie było przedstawienie przez uczestników tłumaczeń fragmentów utworów polskich autorów, które dotąd nie były publikowane w przekładzie litewskim bądź utworów autorów litewskich, dotychczas nie wydanych w Polsce.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. Nadesłano na niego 16 przekładów literatury polskiej na język litewski oraz 8 przekładów literatury litewskiej na język polski. Oceniła je komisja złożona z doświadczonych tłumaczy literatury.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, a nagrodzone przekłady zostaną opublikowane w polskiej i litewskiej prasie literackiej.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada 2019 roku o godz. 17.00 w sali K. Donelaitisa na Uniwersytecie Wileńskim. Podczas uroczystości zostaną zaprezentowane nagrodzone przekłady w obydwu kategoriach. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Pisarzy Litwy, Litewski Związek Tłumaczy Literatury oraz Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego. Partnerzy: dwutygodnik Pisarze.pl i kwartalnik Naujoji Romuva. Fundatorzy nagród: Orlen Lietuva oraz Instytut Polski w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE