Amat victoria curam – konkurs dla tłumaczy polskiej i litewskiej literatury

Wzajemnemu poznawaniu się narodów służy w dużej mierze kultura. Muzyka i sztuka przemawiają językiem uniwersalnym, lecz do zrozumienia literatury sąsiadów potrzebny jest już dobry tłumacz. Na Litwie wciąż brakuje tłumaczy literatury polskiej na język litewski i litewskiej na polski. W celu wsparcia początkujących tłumaczy i zachęcenia ich do podjęcia trudu literackiego przekładu na język sąsiada, organizowany jest konkurs „Amat victoria curam” (Zwycięstwo wymaga troski).

Amat victoria curam – konkurs dla tłumaczy polskiej i litewskiej literatury

Fot. Organizatorzy

Współpraca polsko-litewska w zakresie wzajemnej popularyzacji literatury pięknej rozwija się intensywnie dzięki coraz częstszym kontaktom pisarzy, wydawców i redakcji czasopism literackich, a także festiwalom literatury i działalności akademickich ośrodków filologicznych. Jeden z nich, Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego, obchodzi w tym roku ćwierćwiecze działalności. Mimo ogromnych wysiłków wkładanych w kształcenie polonistów i lituanistów, wciąż brakuje na Litwie rąk do trudnej i wymagającej pracy tłumacza. Przekłada się to na niewielką liczbę tłumaczonych na język sąsiada książek dostępnych na Litwie i w Polsce. Rozwój polsko-litewskich kontaktów literackich i wydawniczych wymaga zaangażowania coraz większej liczby nowych, zwłaszcza młodych tłumaczy.

Dlatego też wileńskie instytucje akademickie i twórcze – Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Pisarzy Litwy, Litewski Związek Tłumaczy Literatury oraz Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego ze wsparciem Orlen Lietuva oraz Instytutu Polskiego w Wilnie organizują pierwszy otwarty konkurs dla tłumaczy literatury polskiej na język litewski i literatury litewskiej na język polski pod hasłem „Amat Victoria Curam”, czyli „Zwycięstwo wymaga troski”. Konkurs stanowi ważny element obchodów 25-lecia Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego i 10-lecia Krajowego Stowarzyszenia Literatów Polskich, instytucji zasłużonych dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie literatury.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: przekładu litewskich utworów literackich na język polski oraz przekładu polskich utworów literackich na język litewski. Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie przez uczestników tłumaczeń fragmentów utworów polskich autorów, które dotąd nie były publikowane w przekładzie litewskim bądź utworów autorów litewskich, dotychczas nie wydanych w Polsce. Oceni je komisja złożona z doświadczonych tłumaczy literatury.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, a nagrodzone przekłady zostaną opublikowane w polskiej i litewskiej prasie literackiej. Wręczenie nagród odbędzie się w Wilnie pod koniec listopada na uroczystej gali literackiej, podczas której zostaną publicznie zaprezentowane nagrodzone przekłady.

Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich tłumaczy zamieszkałych na stałe na Litwie, bez ograniczeń wiekowych, którzy nie mają jeszcze w dorobku wydań książkowych własnych przekładów. Prace konkursowe należy złożyć lub wysłać pocztą do 30 września 2019 r. do siedziby Związku Pisarzy Litwy w Wilnie.

Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Pisarzy Litwy, Litewski Związek Tłumaczy Literatury oraz Centrum Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego.

Partnerzy: dwutygodnik Pisarze.pl i kwartalnik Naujoji Romuva.

Fundatorzy nagród: Orlen Lietuva oraz Instytut Polski w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE